Parkering

Översiktlig kartbild över parkeringar i Trosa kommun.

Gå till den interaktiva kartan.

Var kan jag parkera i Trosa tätort?

I centrum är tillåten parkeringstid begränsad till 1, 2 eller 4 timmar. Där ska parkeringsskiva användas. På parkeringar utanför centrum är tillåten parkeringstid oftast 24 timmar, vardagar.

Om de centrala platserna är upptagna hänvisar vi till infartsparkering vid cirkulations­plats väg 218, som vi också kallar Trosaporten.

Långtidsparkering, 7 dygn, finns på Västra hamnplan.

Husbilsparkering finns vid Gästhamnen, Uddbergagatan, Gustavsbergsgatan samt Askögatan, läs mer om dem här.

Större allmänna parkeringsplatser i Trosa

  • Högbergsgatan 36–38
  • Busstorget i Trosa centrum
  • Gästhamnen
  • Uddbergagatan vid bussvändplatsen
  • Viktoriagatan 16–18 vid Stadshotellet
  • Nyängsvägen/Trosaporten, infarten till Trosa (långtidsparkering)

Särskilda platser för MC-parkering finns på infartsparkeringen vid Nyängsvägen, vid korsningen Västra Långgatan-Viktoriagatan samt parkeringen vid Östermalmsvägen. Inom en zon i centrum är parkering förbjuden med undantag för särskilt markerade platser, oftast under kortare tid. På många platser utanför centrum kan man dessutom parkera på gatorna om inte annat anges med vägmärken.

Var kan jag parkera i Vagnhärad?

En större parkeringsplats finns vid Vagnhärads station. Där är det tillåtet att stå 7 dygn i sträck. Det som har behov av långtidsparkering kan även ställa dig vid Lånestahallen, norr om Vagnhärads kyrka. Lokalgator i Vagnhärad ger ytterligare möjligheter för dig som vill parkera över dagen. Vagnhärads torg har korttidsparkering för dig som ska besöka handeln och andra verksamheter kring torget.

Hur länge kan jag parkera?

"P" betyder att parkering är tillåten söndag/helgdag samt dag före söndag/helgdag i en följd. På vardagar är parkeringstiden dock begränsad till 24 timmar. I centrum är tillåten parkeringstid ofta kortare för att ge fler möjlighet att parkera och uträtta ärenden. Detta anges i så fall med särskild tilläggsskylt under P-skylten. Vid småbåtshamnen finns några platser där parkering tillåts 7 dygn i följd.

Parkeringsavgifter

Parkering på allmänna parkeringsplatser inom kommunen är avgiftsfri. Att parkera fel kan dock kosta 500 kr.

Parkeringsövervakning

Trosa kommun har parkeringsövervakning. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du vända dig till närpolisen i Vagnhärad, adress: Vagnhärad Torget 1.

Parkeringsskiva (P-skiva)

Parkeringsskiva skall används där detta särskilt skyltats. P-skivan kan användas vid tillåten parkeringstid minst 30 minuter men mindre än 12 timmar. Även andra kommuners och andra typer av p-skivor får användas.

Vid parkering ska pilen på P-skivan ställs in på närmast följande hel- eller halvtimme. Om parkering påbörjas före det att tidsbegränsningen börjar gälla skall p-skivan ställas in på den tid tidsbegränsningen börjar gälla.

P-skiva finns i regel att hämta i närliggande butiker, bensinstationer, Turistbyrån, biblioteken och i kommunens reception på Västra Långgatan 4. Kommunens p-skiva är gratis.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter är berättigad till att söka ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna.

Platser där tillståndet gäller:

På allmän parkeringsplats

  • På parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har skylt med handikappsymbol.
  • På den del av gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikförskriften är
    förbjudet att parkera (parkeringsförbud) eller tidbegränsad parkering.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du på särskild blankett till Trosa kommun. Ansökningsunderlag finns att hämta i kommunens reception, på Tekniska enhetens kontor samt på Vårdcentralen.