Parkering

Översiktlig kartbild över parkeringar i Trosa kommun.

Gå till den interaktiva kartan.

"P" betyder att parkering är tillåten söndag/helgdag samt dag före söndag/helgdag i en följd. På vardagar är parkeringstiden dock begränsad till 24 timmar. I centrum är tillåten parkeringstid ofta kortare för att ge fler möjlighet att parkera och uträtta ärenden. Detta anges i så fall med särskild tilläggsskylt under P-skylten. Vid småbåtshamnen finns några platser där parkering tillåts 7 dygn i följd. Laddplatserna för parkering och laddning av el- eller hybridbil är tidsbegränsade mellan 2-12 timmar.

 • Parkeringsskiva (P-skiva)

  Parkeringsskiva skall används där detta särskilt skyltats. P-skivan kan användas vid tillåten parkeringstid minst 30 minuter men mindre än 12 timmar. Även andra kommuners och andra typer av p-skivor får användas.

  Vid parkering ska pilen på P-skivan ställs in på närmast följande hel- eller halvtimme. Om parkering påbörjas före det att tidsbegränsningen börjar gälla skall p-skivan ställas in på den tid tidsbegränsningen börjar gälla.

  P-skiva finns i regel att hämta i närliggande butiker, bensinstationer, Turistbyrån, biblioteken och i kommunens reception på Västra Långgatan 4. Kommunens p-skiva är gratis.

 • Parkering i Trosa tätort

  I centrum är tillåten parkeringstid begränsad till 1, 2 eller 4 timmar. Där ska parkeringsskiva användas. På parkeringar utanför centrum är tillåten parkeringstid oftast 24 timmar, vardagar.

  Om de centrala platserna är upptagna hänvisar vi till infartsparkering vid cirkulations­plats väg 218, som vi också kallar Trosaporten.

  Långtidsparkering, 7 dygn, finns på Västra hamnplan.

  Större allmänna parkeringsplatser i Trosa

  • Högbergsgatan 36–38
  • Busstorget i Trosa centrum
  • Gästhamnen
  • Uddbergagatan vid bussvändplatsen
  • Viktoriagatan 16–18 vid Stadshotellet
  • Nyängsvägen/Trosaporten, infarten till Trosa (långtidsparkering)

  MC-parkering

  Särskilda platser för MC-parkering finns på infartsparkeringen vid Nyängsvägen, vid korsningen Västra Långgatan-Viktoriagatan samt parkeringen vid Östermalmsvägen. Inom en zon i centrum är parkering förbjuden med undantag för särskilt markerade platser, oftast under kortare tid. På många platser utanför centrum kan man dessutom parkera på gatorna om inte annat anges med vägmärken.

 • Parkering i Vagnhärad

  En större parkeringsplats finns vid Vagnhärads station. Där är det tillåtet att stå 7 dygn i sträck. Det som har behov av långtidsparkering kan även ställa dig vid Lånestahallen, norr om Vagnhärads kyrka. Lokalgator i Vagnhärad ger ytterligare möjligheter för dig som vill parkera över dagen. Vagnhärads torg har korttidsparkering för dig som ska besöka handeln och andra verksamheter kring torget.

 • Laddplatser

  I Trosa kommun sker laddning av el- och hybridbil samt betalning via InCharge

  • Vagnhärads torg: 2 uttag, tidsbegränsning 2 timmar i följd mellan kl. 08.00-21.00 alla dagar i veckan.
  • Stationsparkeringen: 4 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Infartsparkeringen Nyängsvägen: 2 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Högbergsgatans parkering: 6 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Östermalmsvägens parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Uddbergagatans parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.


  På uppladdning.nu hittar du karta och mer information gällande laddstationer över hela landet. 

 • Husbilsparkering

  Trosa gästhamn finns det cirka 6 platser med el och vid ABC-bryggorna cirka 13 platser utan el. För mer information om dessa platser och faciliteter besök Trosa Gästhamns hemsida, trosanyagasthamn.se.

  På Trosa havsbad och camping finns det en avgiftsbelagd campingplats för husbilar, tält och husvagnar. Läs mer om Trosa havsbad på trosahavsbad.se.

  Vid Gustavsbergsgatan det cirka 10 husbilplatser där du parkerar gratis i max 24 timmar.

  Annan parkering till husbilar

  Om ovan ställplatser är fulla hänvisar vi till infartsparkeringen vid väg 218, i höjd med ICA Kvantum Trossen. Där är det gratis att parkera, och parkeringstiden är max 24 timmar. Återvinningsstation för förpackningar och textilier finns i direkt anslutning. Ingen övrig service erbjuds på denna plats.

  För mer information om husbilsparkeringar besök Trosa turistcenters hemsida trosa.com.

  Räddningsverket rekommenderar

  Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra (4) meter.

  Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

 • Parkeringsavgifter och övervakning

  Parkering på allmänna parkeringsplatser inom kommunen är avgiftsfri. Att parkera fel kan dock kosta 500 kr.

  Trosa kommun har parkeringsövervakning. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du vända dig till närpolisen i Vagnhärad, adress: Vagnhärad Torget 1.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Du som har betydande gångsvårigheter är berättigad till att söka ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna.

  Platser där tillståndet gäller:

  • På allmän parkeringsplats.
  • På parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har skylt med handikappsymbol.
  • På den del av gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikförskriften är förbjudet att parkera (parkeringsförbud) eller tidbegränsad parkering.

  Ansökan

  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du på särskild blankett till Trosa kommun. Ansökningsunderlag finns att hämta i kommunens reception, på Tekniska enhetens kontor samt på Vårdcentralen.