Husbilsparkering

Översiktlig kartbild över husbilsparkeringarna i Trosa.

Gå till den interaktiva kartan.

I Trosa gästhamn finns det cirka 6 platser med el och vid ABC-bryggorna cirka 13 platser utan el. För mer information om dessa platser och faciliteter besök Trosa Gästhamns hemsida, trosanyagasthamn.se.

Trosa havsbad och camping finns det en avgiftsbelagd campingplats för husbilar, tält och husvagnar. Läs mer om Trosa havsbad på trosahavsbad.se.

Vid Gustavsbergsgatan det cirka 10 husbilplatser där du parkerar gratis i max 24 timmar.

Annan parkering till husbilar

Om ovan ställplatser är fulla hänvisar vi till infartsparkeringen vid väg 218, i höjd med ICA Kvantum Trossen. Där är det gratis att parkera, och parkeringstiden är max 24 timmar. Återvinningsstation för förpackningar och textilier finns i direkt anslutning. Ingen övrig service erbjuds på denna plats.

För mer information om husbilsparkeringar besök Trosa turistcenters hemsida trosa.com.

Räddningsverket rekommenderar

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra (4) meter.

Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.