Tillgänglighet

Ulf Hagstedt
Biträdande produktionschef
Tel: 0156-523 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Bakgrund

Trosa kommuns gator, torg och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla. Oavsett levnadsvillkor och oberoende av funktionsnedsättning, skall den byggda miljön vara både tillgänglig och användbar för samtliga människor. Tillgänglighetsidealet berör frågor kring såväl jämlikhet som demokrati. Ingen skall behöva vara utestängd från yrke, samhällsfunktioner och sociala kontakter på grund av begränsningar och brister i den fysiska miljön. I regeringens handlingsplan finns ett mål uppställt att hela Sverige skall vara tillgänglighetsanpassat 2010.

Tillgänglighet i Trosa

Som en del i Trosa kommuns tillgänglighetsprojekt, presenterades ett förslag till förändringar i den fysiska miljön för de centrala delarna av Trosa. Projektet genomförs i flera etapper och omfattar delar av de båda Långgatorna, de båda Ågatorna, Östra Hamnplan samt Torget.

Har du frågor eller funderingar kring Trosas tillgänglighetsanpassning? Mejla då oss på: cecilia.hogberg@trosa.se.

Läs mer om tillgänglighet

Här kan du som är intresserad ta del av hela tillgänglighetsrapporten.

Det utställda förslaget har tagits fram av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Trosa kommun. Arbetet har utförts enligt Svenska Kommunförbundets handbok "Tillgänglig stad", en handbok med syftet att stödja kommunerna i arbetet med den del av tillgänglighetsplaneringen som omfattar trafiknäten inom kommunen.

Mer information

Boverket   
Stockholms stad – "En stad för alla"