Trafiksäkerhet

Tekniska enheten ansvarar för trafiksäkerheten på kommunala gator, trottoarer samt på gång- och cykelvägar.

Trafiksäkerhetsprojekt

Arbetet gestaltar sig bland annat i ett antal årligen förkommande trafiksäkerhetsprojekt. Dessa är främst riktade mot kommunens skolungdomar och syftar till att verka preventivt.

Ett återkommande projekt har namnet "Hjälm i 5:an" och är ett informationsprojekt med fokus på cykelsäkerhet och hjälmanvändning. Projektet genomförs av NTF Sörmland i samarbete med Tekniska enheten och har rönt stor uppskattning.

Ytterligare ett lyckat projekt, även det i samarbete med NTF, är det som tar upp "mopedvett" tillsammans med kommunens åttor.

Sedan flera år har Trosa kommun bidragit till Trafikkalendern som arbetar för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.

Trosa kommuns trafikstrategi

I detta ärende har Teknik- och servicenämnden beslutat följande:

"Trosas trafiksäkerhetsarbete skall i huvudsak inriktas på att se över gatumiljön där många barn vistas, i huvudsak utanför skolor och barnstugor. Lokalgatunätet, generellt sagt bostadsgator i villaområdeskaraktär, ska i möjligaste mån ingå i 30-zoner. En utbyggnadsplan av så kallade portar ska upprättas. Införande av farthinder i form av vägbulor och liknande i bostadsområden ska ske restriktivt. Blomlådeprojektet ska erbjudas som ett trafiksäkerhetsalternativ för de boende utefter en gata som upplever att hastigheten överstiger den skyltade."