Felanmälan

Tekniska enheten genomför regelbundet tillsyn för att kontrollera att gator, vägar och allmän omgivning är fria från skadegörelse och trasig utrustning. Om du upptäcker klotter, trasiga lampor eller gatubeläggning, eller annan form av skadegörelse, kan du rapportera detta via felanmälan.

Gör din felanmälan här

Om det däremot föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snart som möjligt. Kontakta Trosa kommun på 0156-520 00 för att rapportera skadan.

Synpunkter ska inte hanteras i felanmälan

Observera att synpunkter inte ska lämnas i tjänsten felanmälan. Ärenden som lämnas i felanmälan och är av synpunktskaraktär hanteras därför inte. Synpunkter lämnas in i följande e-tjänst.

Jag har gjort en felanmälan, men felet är fortfarande inte åtgärdat

Det tar upp mot fem arbetsdagar innan vi behandlar och svarar på ditt ärende. Har du lämnat korrekta kontaktuppgifter så återkopplar vi när problemet är åtgärdat. Om det är ett fel som behöver utredas eller inspekterad på plats kan det ta lite längre tid innan det är i sin ordning igen.