Gatubelysning

Bild på gatubelysning vid ån i Trosa.

Gatubelysningen i Trosa kommun finns för att du ska kunna hitta, ta dig fram och känna dig trygg och säker på våra gator, vägar, torg och parker. Elen till vår gatubelysning är förnyelsebar och kommer från sol-, vind- eller vattenkraft. Framöver kommer all gatubelysning efter hand att bytas ut till energieffektiva LED-lampor.

I korta perioder kan gatubelysningen vara tänd även dagtid. Då pågår en inventering av trasiga lampor.

Trasig gatubelysning?

Trasiga gatubelysningar byts i regel inom en månad, men i vissa fall kan det ta längre tid. Beroende på skada och om det är en beställningsvara som kräver leveranstid kan det ta flera månader innan gatlyktan lyser igen.

Gör en felanmälan

För oss är det viktigt att få information om det är något på våra kommunala anläggningar eller markområden som behöver åtgärdas. Hjälp oss genom att göra en felanmälan.

Om det däremot föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snart som möjligt. Kontakta Trosa kommun på 0156-520 00 för att rapportera skadan.

Om det är ett akut ärende med uppenbar fara för tredje man utöver kontorstid, kontakta Trobos jourtelefon 070-335 33 55. Numret går att nå dygnet runt.