Spindelparken

Vy över spindelparken Spindelparken är en välbesökt och populär lekpark. I det stora inhägnade området finns något för både stora och små samt bänkar för de som behöver hämta andan.

Spindelparken rustades upp under 2018 och detta utifrån önskemål från besökarna. Med hjälp av alla de synpunkter som kom in togs en plan och ritning fram för hur parken skulle utformas. Idag kan du bland annat känna pirr i magen av att åka linbana, öva motoriken i motorikbanan eller klättra högt i spindelnätet. Spindelparken är en lekpark som kommit att bli mycket uppskattad av så väl stora som små barn.

Klicka här för att hitta till Spindelparken.