Parker

Trosa kommun är en lummig och grön plats. Här behöver man inte färdas långt utanför samhället för att ta del av sköna naturupplevelser i såväl skogsmark som havsband och våra tätorter erbjuder flera gröna och blomstrande oaser. Här hittar du information om Trosa kommuns parker.

Ankarparken

Ankarparken

Trosas nyaste park stod färdig under 400-årsjubileumet sommaren 2010, och invigdes samma vinter. I samband med invigningen utlystes en namntävling, där 26 av 130 inlämnade bidrag föreslog Ankarparken.

Blomsterängar

Blomsterängar

Blomsterängar är inte bara härliga att se på med sina vackra gräs och ljuvliga blommor, de lockar också till sig fjärilar, humlor och bin som är av betydelse och viktiga för vår natur.

Gröna torget/Punschparken

Gröna torget/Punschparken

Att Gröna torget heter som det gör har att göra med de planteringar som anlades här omkring år 1900. Platsen, som tillsammans med närliggande kvarter eldhärjades 1863

Hamnängen

Hamnängen

För att skapa en mer trivsam miljö vid hamnen och hamnbodarna utfördes en byggnation av det som skulle bli Hamnängen under 2017.

Husby park

Husby park

Strax intill stationen flyter Trosaån genom ett parti som i vardagligt tal kallats ravinen. Det är en hissnande miljö som sammanfattar bygdens historia: vattenfallet som möjliggjorde kvarnverksamhet för de kringliggande odlingarna...

Parken i Västerljung

Parken i Västerljung

Den stora gräsytan intill parkplanteringen pryds av två mycket speciella träd: en Nordmannsgran (Abies nordmanniana) och en Coloradogran (Abies concolor).

Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusparken är döpt efter den gula träbyggnad som står i anslutning till parken. Detta hus användes nämligen från 1900-talets början som rådhus.

Skolparken

Skolparken

Denna park har fått sitt namn efter den folkskola som tidigare låg här (nerbrunnen 1976).