Gröna torget/Punschparken

Bild på Punchparken med vy över rabatt och träd

Att Gröna torget heter som det gör har att göra med de planteringar som anlades här omkring år 1900. Platsen, som tillsammans med närliggande kvarter eldhärjades 1863, gick tidigare under namnet "Lilla marknadstorget". Staden valde att lösa in två tomter här, vilka man sedermera valde att omvandla till ett litet grönområde.

Platsen kallas ibland även för "Punschparken", efter den speciella punsch som framställdes av Trosa Spirituosaaktiebolag – under lång tid granne med torget.