Parken i Västerljung

Vy över rabatt i Västerljungsparken med kyrkan i bakgrunden.

Den stora gräsytan intill parkplanteringen pryds av två mycket speciella träd: en Nordmannsgran (Abies nordmanniana) och en Coloradogran (Abies concolor).

Källa: Bengt Erik Bengtsson, Trosa och Hans Rydberg, Gnesta