Blomsteräng

Blomsterängar är inte bara härliga att se på med sina vackra gräs och ljuvliga blommor, de lockar också till sig fjärilar, humlor och bin som är av betydelse och viktiga för vår natur. Under 2020 valde Trosa kommun att anlägga tre blomsterängar i Trosa och Vagnhärad för att gynna den biologiska mångfalden. 

Blomsterängar är idag en hotad miljö och det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. För att öka den biologiska mångfalden och värna om vår natur har Trosa kommun därför anlagt blomsterängar i Trosa och Vagnhärad.

Fröblandningen som Trosa kommun har använt innehåller bland annat följande arter:

Eschscholtzias (Sömntutasläktet) och iberis vaknar till liv tidigt på säsongen och övergår till mitten av säsongen till blåklint, vallmo och lin. Cosmos (Rosenskära) och ringblomma blommar därefter i slutet av säsongen.

Blomsterängarnas placering

I Vagnhärad planterades ängen längst med Stationsvägen, strax efter korsningen Stationsvägen/Gnestavägen. I Trosa planterades två blomsterängar, den ena längst med Ådavägen i höjd med Camfils lokaler och den andra längst med Stensundsvägen strax efter korsningen Stensundsvägen/Industrigatan. I bilden nedan ser du hur resultatet blev på de olika platserna.

Vad händer sen?

Under senhösten 2019 frästes markytan upp för att tjälen skulle hjälpa till att bearbeta jorden för bättre struktur. Ettåriga ängsfrön såddes därefter under maj månad 2019 då jorden var tillräckligt varm. Blomningen kom sedan igång under sommaren, och var som mest prunkande under sensommaren.

När blommorna börjar vissna kommer ängen slås med slåttermaskin för att fröna ska sprida sig för blomning nästkommande år. Ettåriga fröer brukar komma återigen men kan behöva kompletteras inför sommaren 2021. Att anlägg en blomsteräng kräver lite tålamod men när den väl har etablerat sig kräver den inte så mycket skötsel, det viktigaste är att slå den.