Hamnängen

För att skapa en mer trivsam miljö vid hamnen och hamnbodarna utfördes en byggnation av det som skulle bli Hamnängen under 2017. Till sommaren 2018 stod parken färdig, och har varit blomstrande sedan dess. Här finns sittplatser för de som vill vara i sol och de som vill skuggas av växtlighet, och på kvällen lyser parken upp för att vara trivsam även när mörkret faller.

Bakom hamnbodarna vid parkeringen finns även en lekplats som rustades upp under 2018. Här finns en spännande motorikbana för att utmana den lilla och stora kroppen, samt en vattenlek som med hjälp av samarbete sprutar ut vatten från hög höjd.

I Hamnängen finns sittplatser i skuggan.

Lamporna lyser upp på kvällen.

Här finns också fantasifulla skulpturer.

Bilden föreställer motorikbanan vid Hamnängen.