Sopning och sandupptagning

Sopning och sandupptagning av kommunala gator och vägar utförs av kommunens drift- och underhållsentreprenör TROTAB.

TROTAB påbörjar arbetet med att sopa gator och vägar rena från sand och grus när snön smält och vi har frostfria nätter. Det brukar i regel vara i mars och pågår därefter i ungefär 2 månader innan allt grus avlägsnats. Som fastighetsägare får du gärna hjälpa till genom att sopa ut grus från trottoaren.

För mer information, kontakta TROTAB, tel. 0156-350 650, www.trotab.se.