Sopning och sandupptagning

Sopning och sandupptagning av kommunala gator och vägar utförs från och med den 1/1 2021 av Trosa kommuns drift- och underhållsentreprenör Bite Mark & Anläggning Stockholm AB.

Bite Mark & Anläggning Stockholm AB påbörjar arbetet med att sopa gator och vägar rena från sand och grus när snön smält och vi har frostfria nätter. Det brukar i regel vara i april. Gruset ska vara avlägsnat innan 1 maj. Som fastighetsägare får du gärna hjälpa till genom att sopa ut grus från trottoaren.