Vem ansvarar för gator och vägar i Trosa kommun?

I huvudsak ansvarar Trosa kommun, Trafikverket och olika väg- eller samfällighetsföreningar för gator och vägar i kommunen. Förenklat ligger gator i tätorterna och vägar är allt utanför. I stort är det kommunen som ansvarar för gator och Trafikverket för större vägar och vägföreningar mindre vägar i specifika områden utanför tätorten.

I centrala Trosa ansvarar kommunen för de flesta gator, förutom inom vissa bostadsområden.

Västerut slutar kommunens ansvar där Utterviksvägen från Lagnö ansluter till Västerljungsvägen (vägnr 782).

Österut övergår Stensundsvägen (vägnr 786) till Trafikverket efter Långnäsvägen och norrut är allt norr om Trosaportsrondellen (vägnr 218) Trafikverkets ansvar.

I Vagnhärad ansvarar Trafikverket för Stationsvägen (vägnr 219/800) och Kalkbruksvägen (vägnr 838) medan övriga gator är Trosa kommuns ansvar, förutom inom vissa bostadsområden.

I Västerljung hör Västerleden (vägnr 782) till Trafikverket, medan övriga gator är Trosa kommuns.

Det finns ett antal vägföreningar i Trosa kommun: Nora vägsamfällighet, Öbolandet, Sund, Sillebo, Stensund, Krymla, Gisekvarn, Fredriksdal/Herrsätra, Åshorn, med flera.

I bilden nedan är allt inom de röda cirklarna Trosa kommuns gator, de blåmarkerade dragningarna är Trafikverkets vägar och övriga gator och vägar tillhör samfälligheter och vägföreningar. Kartan nedan är översiktlig men du hittar en mer specifik hos Trafikverket.