Stöd till barn & unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

 • Barn- och elevhälsan

  Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagog. Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra. Läs mer och kontakta oss.

 • Barnens hjälptelefon

  Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.


  Telefon: 116 111
  Webbplats: www.bris.se

 • BRIS Vuxentelefon - om barn

  Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

  Telefon: 077-150 50 50
  Webbplats: www.bris.se

 • Röda Korsets telefonjour

  Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.

  Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.

 • Jourhavande kompis

  Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

  Telefon: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00.

 • Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

  IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

  Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

  Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Kvinnofridslinjen

  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.


  Telefon: 020-50 50 50
  Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se

 • Socialjouren

  Socialjouren är anträffbar dygnet runt året om när övriga delar av Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen inte är tillgängliga. Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn och ungdom är inblandade.

  Telefon: 08-523 038 70 Vid akuta fall dagtid. Ring 112 efter kontorstid.

  Socialjourens öppettider:
  Mån-tor: kl. 16.30-24.00
  Fre: kl. 14.00-01.00
  Lör: kl. 16.00-01.00
  Sön: kl. 16.00-24.00

 • SOS Alarm - vid akuthjälp

  När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
  Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.

  Telefon: 112
  Webbplats: www.sosalarm.se

 • Sjukvårdsrådgivningen

  Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Man får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

  Telefon: 1177
  Webbplats: www.1177.se

 • Giftinformation

  Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

  Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.
  Webbplats: www.giftinformation.se