Stöd till barn & unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp. Vänd dig hit när det är akut

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

ADHD
Alkohol och droger
Asperger
Autism
Bipolär
Brister i föräldraskap
Depression
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Fobier
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Mobbning, och kränkande behandling
Oro
Problem i skolan
Psykos
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Självmordstankar
Självskadebeteende
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Svårt att koncentrera sig
Sömnstörning
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ångest
Ätstörningar