Färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett om färdtjänst eller riksfärdtjänst från våra e-tjänster.

 • Information om riksfärdtjänst inför julen

  Julen närmar sig och om du önskar resa utanför länsgränsen kan du ansöka om en resa med riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en grav funktionsnedsättning får fördyrade resekostnader.

  En riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare. Ledsagare tillhandahålls av sökanden. Kraven för att vara berättigad riksfärdtjänst är inte desamma som för färdtjänst.

  En komplett ansökan och aktuellt läkarutlåtande som avser resor för perioden 22-26 december måste vara myndigheten tillhanda senast den 8 november 2019. För övriga datum gäller som vanligt en handläggningstid på 3-6 veckor.

  Mer information och ansökningsblanketter finns på Trosa kommuns hemsida eller kontakta riksfärdtjänsthandläggare via växeln på telefonnummer 0156-520 20.

 • Färdtjänst

  Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för personer med funktionshinder men ändå en del av den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga den samhällsbetalda trafik som sker med buss och tåg. För att få färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken eller förflytta dig på egen hand. Du ska då ha ett funktionshinder som varar i 3 månader eller längre. För att underlätta bedömningen av rätten till färdtjänst behövs förutom ansökningsblankett färdtjänst, i de flesta fall även ett intyg om färdtjänst.

 • Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst kan beviljas den person som på grund av ett varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst beviljas i första hand med tåg, buss eller vid längre sträckor med flyg. Resa med taxi eller specialfordon beviljas endast i särskilda fall. Din ansökan om riksfärdtjänst måste inkomma i god tid innan planerad resa, till färdtjänsthandläggaren för handläggning.

 • Sjukresa

  Sjukresa beställer du när du ska till vårdcentralen, lasarettet och tandläkaren. För att göra en sjukresa behöver du ett intyg från distriktssköterska eller den mottagning eller läkare du ska till. Har du färdtjänst så behöver du inte intyg för sjukresa i den egna kommunen.

 • Mer information

Kontakt

Therese Stjernström
Färdtjänsthandläggare
Tel: 0156-520 00
therese.stjernstrom@trosa.se