Laddstolpe för el- och hybridbil

I Trosa kommun sker laddning av el- och hybridbil samt betalning via InCharge.  

  • Vagnhärads torg: 2 uttag, tidsbegränsning 2 timmar i följd mellan kl. 08.00-21.00 alla dagar i veckan.
  • Stationsparkeringen: 4 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Infartsparkeringen Nyängsvägen: 2 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Högbergsgatans parkering: 2 uttag (utökas till totalt 6 uttag sommaren 2022), tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Östermalmsvägens parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Uddbergagatans parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.


Läs mer om parkering i Trosa kommun.