Movingo

Den nya pendlarbiljetten

Vad kostar Movingo?

Nya pendlarbiljetter från 1 oktober 2017 - det här är Movingo

Fler avgångar, billigare resor och en biljett

Sedan december 2016 har antalet tågavgångar utökats från 14 till 17 avgångar per dygn. Trafikutökningen byggs successivt på fram till 2020.

Nya pendlarbiljetter införs hösten 2017 som kommer att gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken samt Trosabussen. Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka. En biljett täcker allt.

Bland annat innebär det för resande Vagnhärad-Stockholm (med SL) en prissänkning om cirka 850 kr och för resande Vagnhärad-Södertälje (med SL) en kostnadssänkning om cirka 930 kr.

Du kan enkelt köpa ditt Movingo-kort på Movingos hemsida eller hos ombudet ICA Trossen. När du behöver ladda ditt kort gör du det på ICA Trossen eller SJs biljettautomat på Vagnhärads station. Här kan du se fler ombud som säljer Movingo-kort