Trosa kommun uppmärksammar Europeiska mobilitetsveckan

Blå bakgrund med illustrationer av figurer som tar sig fram via gång, cykel och buss, i hörnet syns texten European Mobility Week

På fredag 16/9 inleds Europeiska mobilitetsveckan, ett initiativ för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Veckan avslutas med den internationella bilfria dagen den 22 september. Här i Trosa kommun vill vi uppmärksamma lokala satsningar som gjorts och görs för att främja ett hållbart resande, men även prisa de som tar sig till jobb, skola eller fritidsaktiviteter genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Läs mer om vad du kan se fram emot under veckan!

 • Tävla om en Hövding-hjälm och andra fina priser i vår bildtävling på Instagram

  Brukar du köra bil till jobbet trots att du egentligen skulle kunna cykla eller gå samma sträcka? Häng med på en bilfri dag och ha chansen att vinna en Hövding-hjälm! Självklart prisas även andra- och tredjepristagarna med fina priser till ett värde av 500 respektive 300 kr.

  Hur går tävlingen till?

  För att delta behöver du:

  1. Vara bilfri någon gång mellan den 16-22/9. Passa gärna på under den internationella bilfria dagen den 22/9.
  2. Gå därefter in på Instagram och ladda upp en bild från din promenadsträcka, sittplats eller utsikt när du är påväg till eller från ditt arbete, skola eller fritidsaktivitet
  3. Skriver hashtagen #resaitrosakommun i inlägget

  Viktigt att komma ihåg är att inlägget publiceras någon dag under Europeiska mobilitetsveckan 16-22/9 samt att din Instagram-profil är öppen så att vi kan se ditt bidrag.

  Efter veckans slut kontaktas pristagarna.

 • Biblioteken tipsar

  Biblioteken är experter när det kommer till underhållning oavsett medieform. Du vet väl om att du kan låna ljudböcker samt att det finns tjänster som gör att du gratis kan strömma ljudböcker via ditt bibliotekskort? Biblioteken ger sina bästa ljudbokstips för dig som cyklar, går eller åker kollektivt!

  Biblio - appen där du kan strömma ljudböcker och läsa e-böcker direkt i mobilen eller läsplattan! Laddas hem enkelt via App Store eller Google Play.

  Elib - hemsidan där du kan strömma ljudböcker och läsa e-böcker direkt i datorn, din smarta telefon eller läsplattan!

  Världens bibliotek - hemsidan där du kan strömma ljudböcker och läsa e-böcker på några av de stora migrantspråken som talas i Skandinavien!

 • Trosa kommuns satsningar

  Inför sommaren 2022 genomfördes ett arbete med att utöka antalet laddstolpar vid  Högbergsgatans parkering från att erbjuda 2 uttag till att istället erbjuda 6 uttag för personer med el- och hybridbilar. I Trosa kommun finns det i dagsläget 18 publika uttag.  

  Trosa kommun arbetar för att utveckla gång- och cykelvägar ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten. Bland annat har gång- och cykelvägen utmed Högbergsgatan i Trosa och Gnestavägen i Vagnhärad renoverats. Skapandet av en gång- och cykelväg på Öbolandet är också ett projekt som sker parallellt med vägföreningens standardhöjning av vägbanan.

  Då vi är en liten kommun med goda möjligheter att nå närliggande arbetsmarknadsområden är det för många medborgare viktigt med möjlighet till pendling till ett arbete eller skola på annan ort. Flera satsningar har därför gjorts för att underlätta ett kollektivt resande med bland annat utökade parkeringsmöjligheter vid Vagnhärads station och egna kommunala busslinjer. Busshållplatserna genomgår även upprustningar för att de ska vara säkra och trygga för alla trafikanter. Gnestavägen och Östermalmsvägen är två exempel på busshållplatser där vi under hösten genomför renoveringar. 

  Trosa kommun ger bidrag till Trafikkalendern för att alla elever i kommunen ska kunna ta del av viktigt utbildningsmaterial kopplat till trafik. NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) gör besök i våra skolor för att prata om cykel, hjälm och trafik i det som kallas Hjälmfemman.

  Internt har Trosa kommun en policy kring resor i tjänsten där medarbetare uppmanas att planera sin resa så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. Medarbetare bör i första hand gå, cykla eller använd elcykel om möjligt vid kortare resor än 3 km. I andra hand används poolbilar eller kommunala färdmedel. För resor utanför kommunen sker dessa i första hand med tåg eller buss, därefter pool- eller tjänstebil.

 • Överraskning 22/9

  Du som väljer en hållbar resa den 22/9 har möjlighet att få en överraskning i morgontrafiken!