Charlotte Karlsson
Enhetchef
Hälso- och Sjukvårdsenheten
Tel: 0156-520 54 c
charlotte.karlsson@trosa.se