Kontakt

Karolina Nilsson
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0156 - 520 54
karolina.nilsson@trosa.se