Christoph Törnfeldt
Enhetchef
Hälso- och Sjukvårdsenheten
Tel: 0156-521 77 
christoph.tornfeldt@trosa.se