Kontakt

Antagningskansliet
Östra Rundgatan 11
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping  
Tel: 0155-248 180  
Fax: 0155-248 737
antagningskansliet@nykoping.se