Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
kl 13.00–16.30 (1/9–30/4),
kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Albin Uller
Bygglovshandläggare
Tel. 0156-522 69
albin.uller@trosa.se