Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Mejladress:
bygg@trosa.se

Besökstid:
Pga rådande pandemi har vi endast öppet för bokade besök.

kl 13.00–16.00

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22

Albin Uller
Bygglovhandläggare
Tel. 0156-522 69

Rebecka Hjortronberger
Bygglovhandläggare
Tel: 0156-520 26