Kontakt

Äldre- och omsorgsrådet

Helena Koch (M)
Ordförande
Tel: 070-662 19 26
helena.koch@politik.trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se