Jessica Wride
Anhörigkonsulent

Industrigatan 8A
619 80Trosa
Tel: 0156-523 50

Tisdagar med anhörigstöd

Första tisdagen varje månad 
– träff med olika teman 
för anhörig till personer
med psykiskohälsa.  

Tredje tisdagen varje månad 
- Föräldrar med barn, ungdom 
och vuxna närstående med 
NPF diagnos grupp.
Information i form av månadsbrev 

Fjärde tisdagen varje månad  
för anhörig till personer 
med cancer. 

Anmäl ditt intresse till Anhörigkonsulenten.