Per-Uno Nilsson
Myndighetschef 
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22