Cecilia Högberg
Produktionschef
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Tel: 0156-520 66
Mobil: 070-218 27 21