Frederik Johansson
Integrationsenheten - AV-Media
Skolkontoret
Tel : 0156 - 52353
Mob : 070 - 678 01 96
frederik.johansson@trosa.se