Kontakt

Jörgen Henriksson
Driftchef måltid, städ och fastighetsservice
Tel: 0156-520 66
jorgen.henriksson@trosa.se