Kontakt

Marita Karlsson
Assistent
Kultur-, fritid- och tekniska enheten
Tel: 0156-520 33
marita.karlsson@trosa.se