Michal Korek
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se