Kontakt

Samir Salkic
Enhetschef, Sjuksköterskeenheten
Tf, Rehabiliteringsenheten
Tel: 0156-521 77
samir.salkic@trosa.se