Kulturskolefestival

Kulturskolefestivalen 2019 

Kulturskolefestivalen i Trosa har hunnit bli en efterlängtad tradition sedan starten 2011. Förutom att Trosa Kulturskolas elever uppträder under hela dagen bjuds även kulturskolor från hela länet in att medverka.

Syftet med festivalen är bl.a. just att låta barn och ungdomar från olika kulturskolor träffas, uppträda och uppleva varandras framträdanden. Barnen blir inspirerade av varandra och publiken får ta del av mångfalden hos alla kulturskolor.