Kulturskolefestival

Kulturskolefestivalen 2019 

Kulturskolefestivalen i Trosa har hunnit bli en efterlängtad tradition sedan starten 2011. Förutom att Trosa Kulturskolas elever uppträder under hela dagen bjuds även kulturskolor från hela länet in att medverka. I år ser festivalen annorlunda ut och har fått stöpas om för att minimera smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Musik- och danseleverna på Trosa Kulturskola blev i stället filmade, och deras uppträdanden finns nu tillgängliga digitalt. Konsteleverna visar upp sina verk i en digital utställning. 

Syftet med festivalen är bl.a. just att låta barn och ungdomar från olika kulturskolor träffas, uppträda och uppleva varandras framträdanden. Barnen blir inspirerade av varandra och publiken får ta del av mångfalden hos alla kulturskolor.

Ta del av våra musik- och konstelevers arbete här!