Anmälan och avgifter

Klas Jättner
Kulturskolechef
Tel: 0156-520 79
klas.jattner@trosa.se

Avgifter

Anmälningsavgiften är 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan kurs, blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin. Instrumentkurserna och instrumenthyran faktureras av Kulturskolan (Trosa kommun). En faktura skickas hem efter några veckor in på terminen.
 

Anmälan

Via e-tjänsten Anmälan till Kulturskolans kurser anmäler du vilka kurser som barnet önskar gå. E-tjänsten är för de barn som inte har gått någon kurs på Kulturskolan under det senaste läsåret/terminen, eller om du vill anmäla barnet till en helt ny kurs. Du kan välja minst ett alternativ, och max tre. Markera dina val i prioriteringsordning. Vi strävar efter att ta in alla elever efter förstahandsval. Om du blir antagen till ditt förstahandsval stryks du automatiskt från andra- och tredjehandsalternativen, om du inte meddelar oss att du vill stå kvar i kö till dessa. Om förstahandsvalet inte är möjligt blir du erbjuden ditt andrahandsalternativ, osv. Observera att det ofta är väntetid till kurserna i gitarr och piano/keyboard.

Barn som tidigare har gått en kurs på Kulturskolan blir automatiskt kallade till en ny termin för att fortsätta på kursen.
Observera att det är viktigt att tacka nej till platsen då påbörjad termin debiteras med full avgift.