Anmälan och avgifter

Avgifter

Anmälningsavgiften är 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan kurs, blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin. Instrumentkurserna och instrumenthyran faktureras av Kulturskolan (Trosa kommun). En faktura skickas hem efter några veckor in på terminen.
 

Anmälan

Via e-tjänsten Anmälan till Kulturskolans kurser anmäler du vilka kurser som barnet önskar gå. E-tjänsten är för de barn som inte har gått någon kurs på Kulturskolan under det senaste läsåret/terminen, eller om du vill anmäla barnet till en helt ny kurs.

Barn som tidigare har gått en kurs på Kulturskolan blir automatiskt kallade till en ny termin för att fortsätta på kursen, ingen ny anmälan behövs.

Har du frågor gällande anmälan?

Har du stött på problem när du ska anmäla dig till någon kurs, eller är osäker på om anmälan kommit fram som den ska? Kontakta kulturskolechefen, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Klas Jättner
Kulturskolechef
Tel: 0156-520 79
klas.jattner@trosa.se