Med anledning av covid-19

Kulturskolan håller öppet.

Detta gör vi för att smittsäkra vår verksamhet:

  • Vi ser till att aldrig ha större grupper än att vi kan hålla ordentliga avstånd mellan alla som deltar.
  • Musikverksamheten bedrivs i våra lokaler men samtlig orkesterverksamhet ställs in - endast lektioner i instrument ges för våra musikelever.
  • Teaterverksamheten pausas och våra teaterelever erbjuds att istället gå en kurs i film hos oss.
  • Dansundervisningen fortsätter men delvis i alternativa lokaler för att säkerställa att avstånd kan hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
    Vi ber även våra danselever att om möjligt komma ombytta och klara för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
  • Bildlektionerna fortsätter i de lokaler vi använt tidigare eftersom de är tillräckligt stora för att kunna hålla avstånd.
  • Det är viktigt att våra elever stannar hemma ifrån vår verksamhet om de känner sig sjuka med snuva, hosta, halsont eller feber, även vid lindriga symtom.

  • Vi önskar att elevers vårdnadshavare lämnar sina barn utanför Kulturskolans entré och inte följer med in.

  • Om en elev haft kontakt med någon som bekräftats ha covid19 önskar vi att eleven inte deltar på plats i vår verksamhet på 14 dagar i enlighet med Region Sörmlands rekommendationer. 

Vi är glada över att kunna ha vår verksamhet igång eftersom vi vet att den är viktig för många barn och unga. Vi är samtidigt ödmjuka inför uppdraget att bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt.

Förhållningsregler och undervisningens upplägg kan komma att ändras med kort varsel.