Medborgarundersökning

scb_medborgarundersokning.jpg

Trosa kommun ska vara en fantastisk kommun att bo, leva, besöka och verka i. För att kunna uppnå det måste vi veta vad invånarna tycker. 

Vad tycker du om Trosa kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Resultaten från tidigare års undersökningar är det som legat till grund för många av de projekt som genomförts under senare år: satsningarna på skolan och förskolan, konstgräsplan vid Häradsvallen, renovering av badhuset Safiren, Ungdomens hus och fritidsgården i Trosa, upprustningen av gator och torg, Trosabussen och mycket mer.

Trosa kommun har genomfört Statistiska centralbyråns medborgarundersökning sedan 2007. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2019. Under våren 2020 redovisas resultaten löpande och redan till sommaren är ambitionen att de första åtgärderna till följd av undersökningen kommer att genomföras.

Rapporter