Fackliga organisationer


Torbjörn Unnebäck

Personalchef
Tel: 0156-520 13
torbjorn.unneback@trosa.se

Kommunal 
Ordförande Petra Lindqvist
Tel: 0156-520 67 
Mobil: 010-442 87 64  
kommunal@trosa.se

Lärarförbundet
Ordförande Britten Pettersson 
Tel: 0156-520 68                  
la.trosa@lararforbundet.se

Lärarnas Riksförbund 
Kristina Hernborg
Tel: 0156-522 42
k.hernborg@telia.com

Sveriges Skolledarförbund
Ordförande Lena Agartson 
Tel: 0156-520 71                  
lena.agartson@trosa.se

DIK
Ersättare Agneta Hedlund
Tel: 0156-523 22 
agneta.hedlund@trosa.se

Vision
Ordförande Martin Snygg
Tel: 0156-520 19
martin.snygg@trosa.se