Fackliga organisationer


Torbjörn Unnebäck

Personalchef
Tel: 0156-520 13
torbjorn.unneback@trosa.se

Kommunal 
Ordförande Petra Lindqvist
Tel: 0156-520 67 
Mobil: 010-442 87 64  
kommunal@trosa.se

Lärarförbundet
Ordförande Britten Pettersson 
Tel: 0156-520 68                  
la.trosa@lararforbundet.se

Lärarnas Riksförbund 
Anna Hounslow
Tel: 0156-522 82
anna.hounslow@edu.trosa.se

Sveriges Skolledarförbund
Ordförande Lena Agartson 
Tel: 0156-520 71                  
lena.agartson@trosa.se

Lärarförbundet Skolledare
Ulrica Mårtensson Johansson
Tel: 0156-521 45                  
ulrica.martenssonJohansson@trosa.se

DIK
Agneta Hedlund
Tel: 0156-523 22 
agneta.hedlund@trosa.se

Vision
Ordförande Gabriel Elmanius
Tel: 070- 567 19 38
gabriel.elmanius@trosa.se