Överklagan till IVO

Det finns också möjlighet att klaga till IVO

Om du upplever att vi har behandlat dig eller din fråga felaktigt, kan du också klaga på det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avdelning mitt.

http://www.ivo.se/mitt 

För dig som är barn eller ungdom

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter. Du kan också vända dig till oss om du har synpunkter eller vill klaga. http://www.ivo.se/barn-unga