Redovisning av inkomna synpunkter

I sammanställningarna nedan redovisas synpunkter som kommit in till Trosa kommun genom synpunktshanteringen på kommunens hemsida. Synpunkter som inte gäller kommunala frågor eller handlar om enskilda ärenden har inte tagits med i sammanställningarna.

Personuppgifter hanteras enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) och finns därför inte med i sammanställningen som publiceras på hemsidan.  

Redovisning av inkomna synpunkter 2018

Redovisning av inkomna synpunkter 2017

Redovisning av inkomna synpunkter 2016

Redovisning av inkomna synpunkter 2015