Förskolebarnen i Trosa kommun har fått livsviktig läslust genom Läslyftet

Bild på en vägg där väggen har en målning på ett träd. På väggen finns hyllor med böcker så att det ser ut som att det växer barnböcker på trädet.

Sedan hösten 2017 har medarbetare på Trosa kommuns förskolor genomgått Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet i förskolan med fokus på barnens språk-, läs- och skrivutveckling. Totalt är det omkring 100 pedagoger som tillsammans har arbetat med att få barnen på förskolorna att utvecklas utifrån sina egna nivåer. På Björkbackens och Tallbackens förskola har utbildningen lett till många nya positiva förändringar.

Under hösten inleddes arbetet med Läslyftet på de kommunala förskolorna i Trosa kommun. En av de sex handledare som stöttat pedagogerna är Linda Eklund, förskollärare på Björkbackens förskola. Hon har under Läslyftet handlett medarbetare från Björkbacken och Tallbacken i mixade grupper. Redan från start var hon positiv till kompetensutvecklingen och såg tidigt att det steg för steg ledde till nya sätt att arbeta och nya möjligheter att förändra.

– Här på Björk- och Tallbacken har vi valt att inkludera all personal som arbetar mer än 50 % vilket gjort att alla är på olika nivåer. Men alla har utvecklats efter sin egen förmåga. Under projektets gång har alla fått en ny syn på läsningen och varför den är så viktig för barnen och deras framtid, berättar Linda.

Förskolornas nya sätt att läsa berättelser
Att läsa en bok ser numera inte ut som förr. Genom Läslyftet har personalen fått metoder för hur man kan fördjupa berättelsen genom att tillsammans med barnen tolka berättelsens förlopp genom bilder, att stanna upp och fråga vad barnen tycker om det som händer i sagan, att låta barnen se och känna på karaktärerna i form av figurer och mjukisdjur samt att vara i den miljö som berättelsen utspelar sig. Barnen har också målat och skapat karaktärer i lera samt haft möjligheten att förändra berättelsen genom att byta ut karaktärer.

– Tidigare läste vi böckerna rakt upp och ner. Men vad vi har förstått i och med Läslyftet är att barnen då inte alltid förstår berättelsen. Under projektets gång har vi istället fördjupat oss i en bok under en längre tid där vi bland annat har ritat och skapat saker som associerar till berättelsen. Då har vi tydligt sett en skillnad över tid när barnen helt plötsligt förstår berättelsen, säger Karina Eriksson, barnskötare på Tallbackens förskola.

Linda instämmer.

– Vi har mer och mer arbetat med att anpassa innehållet för att närma oss barnen och på så sätt fånga deras intresse. Ibland har det gjort att karaktärer från Frozen och Star Wars har tillkommit som karaktärer i berättelsen, säger Linda.

En kompetenshöjning som gett mersmak
Läslyftet har givit personalen på Björk- och Tallbacken en nystart där alla har fått samma grund. Linda berättar att det för en del är ett tänk som suttit i ryggmärgen sedan tidigare, medan det har varit nytt för andra. 

– För samtliga har Läslyftet givit en stor dos inspiration och ett ökat samarbete både mellan avdelningarna och mellan förskolorna. Alla behöver och vill också utvecklas i sitt arbete. Det här har bidragit till en nytändning som gjort att personalen vill utvecklas mer.

Bild på Linda Eklund. Linda står framför en vit bakgrund och har brunt hår och blå ögon. Hon har på sig en blå skjorta samt hennes namnskylt.

Linda Eklund, förskolelärare på Björkbackens förskola och handledare under Läslyftet.

Bilden visar ett hörn i ett litet rum. Väggarna är ljust blå och på ena väggen finns hyllor med barnböcker. På den andra väggen står texten Bibliotek, och under finns inplastade papper med pixliga fyrkanter som kallas QR-koder. Under dessa finns en hylla med en surfplatta.

Barnens bibliotek innehåller inte bara böcker. Personalen har också satt upp QR-koder på väggarna som barnen tillsammans med pedagogerna kan skanna för att läsa en bok från surfplattan.

Bild på miniatyrdjur i plast i en monter. I montern finns även hur man säger specifika ord på teckenspråk.

Även de allra yngsta barnen fördjupar sig i berättelser. Här är Sagan om vanten.

Bild på sex kvinnor som är handledare i Läslyftet i Trosa kommun. Kvinnorna står uppradade och ler in mot kameran. I handen håller de ett papper där det står INTYG.

Trosa kommuns handledare i Läslyftet i förskolan.

Nyhet publicerad 2018-05-14