Första skoldagen blev något extra för eleverna på Fornbyskolan och Hedebyskolan

Bild på Hedebyskolans och Fornbyskolans nya skolgård. I förgrunden syns barn i reflexvästar som klättrar i en hög klätterställning i rep och stockar.

Under skolåret 17/18 har skolgården mellan Hedebyskolan och Fornbyskolan genomgått en förnyelse för att skapa fler lockande miljöer för rörelse och gemenskap. Under måndagen var det dags för en officiell invigning.

I ett samarbete mellan kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret, elever, lärare och rektorer har idéer och förslag format hur skolgården skulle komma att se ut. Att skapa en säker skolgård var viktigt, och genom att flytta bilparkeringen från skolgården till att istället placeras utanför skolgårdsområdet har eleverna från båda skolorna fått mer yta att umgås och leka på. Skolgården har på så sätt fått fler grönområden, nya sittplatser, fått befintlig lekutrustning renoverad samt nya lekredskap att bemästra.

Tommy Hellsten, rektor på Hedebyskolan, och Åsa Ahlroth, rektor på Fornbyskolan, invigde tillsammans den gemensamma skolgården. I sina tal berättade dem om elevernas förslag på lekredskap som blev verklighet, och hälsade välkommen till såväl nya som gamla elever och medarbetare.

Bild på rektorerna när de tillsammans klipper av bandet för att symboliskt visa att den nya skolgården är invigd. De är glada, och i bakgrunden syns applåderande elever och lärare.

Tommy Hellsten, rektor på Hedebyskolan, och Åsa Ahlroth, rektor på Fornbyskolan, klippte tillsammans av bandet för att officiellt inviga den nya skolgården.

Bild över den nya skolgården som föreställer nya lekredskap, fler grönområden och elever som leker.

Förutom en stor klätterställning har eleverna också fått nya grönområden och sittplatser att umgås på, en ny QLAN-anläggning samt en studsmatta.

Nyhet publicerad 2018-08-23