Maten som minskar övergödningen och ökar den biologiska mångfalden tillagas i Trosa kommun

Östersjövänlig mat föreläsning
Elin van Dooren, Kommunekolog, Hans von Essen, Ekonomichef på BERAS International och Kerstin Tibbling, Driftchef.

Vår önskan om att kunna äta vad som helst oavsett säsong har till stor del slagit in, och idag är det möjligt att få tag på frukt och grönt oavsett tid på året. Konsekvenserna av detta levnadssätt ser vi i vår omgivning med övergödning och algblomning i Östersjön. Men det är möjligt att ändra trenden. Genom att Trosa kommun lagar Östersjövänlig mat bidrar det till att de bönder som utvecklar sig i ekologisk riktning får en möjlighet att fortsätta och blir ännu bättre.

Under tisdagen samlades personal som på ett eller annat sätt arbetar med måltid inom Trosa kommun för en föreläsning och workshop kring konceptet Östersjövänlig mat. På plats fanns representanter från Trosa kommun och BERAS International för att berätta bakgrunden till varför den Östersjövänliga maten ska lagas, och hur man kan gå tillväga. Genom en workshop fick man tillsammans med sina kollegor komponera fiktiva måltider anpassat efter den Östersjövänliga matens sex kriterier; maten ska vara god och hälsosam, ekologiskt odlad, säsongsanpassad, lokalt producerad, bestå av mindre kött och mer grönsaker samt bidra till minskat svinn. Efter workshopen fick personalen berätta hur de hade tänkt när de skapat sina måltider och gav förslag på lokala bönder och företag som odlar råvarorna.

- Målet med dagen har varit att personal som arbetar med måltid och Östersjövänlig mat i vardagen ska få en ökad kunskap och hjälp med att omsätta tankesättet i praktiken. Det här är ett politiskt beslut men där personalen har stora möjligheter att arbeta kreativt för att skapa och servera hållbara och goda måltider, berättade Kerstin Tibbling, Driftchef för Måltid, städ- och fastighetsservice.

I Trosa kommun tillagas mer än 2500 offentliga mål mat om dagen. Att välja fler råvaror som är ekologiska, säsongsanpassade och närproducerade gör därför stor skillnad. Genom att Trosa kommun lagar Östersjövänlig mat bidrar det till att de ekologiska bönderna gynnas och kan fortsätta med sin verksamhet, att råvarorna transporteras kortare sträckor och skapar mat som är hälsosammare för elever och äldre. Genom att aktivt arbeta för att få in mer råvaror och produkter som är ekologiska, i säsong och är närproducerade påskyndas utvecklingen i en miljövänlig och hållbar riktning.

Bakgrund
Trosa kommun tog under 2011 fram en Måltidspolicy som röstades igenom i kommunfullmäktige 2012. Därefter inleddes ett samarbete med BERAS International, som arbetar för en mer hållbar matproduktion, för att göra visionen till verklighet genom Östersjövänlig mat.

Östersjövänlig mat föreläsning
Hans von Essen från BERAS International berättar om hur Östersjön påverkas av det konventionella jordbruket.

 Östersjövänlig mat workshop
Personalen utformade rätter med hjälp av ett årshjul för att se när frukt och grönt är i säsong.

Östersjövänlig mat workshop
Tabeller över fisk, örter och grönsaker kom också till användning när nya rätter skulle skapas.

Nyhet publicerad 2018-02-23