Medarbetare inom vård och omsorg lyfter rätt för en bättre arbetsmiljö

Bild på två vårdpersonal som hjälper en person att komma i en rullstol med hjälp av en lift.

Sofia Henriksen, fysioterapeut och Ulrika Nilsson, arbetsterapeut, från Trosa kommuns rehabteam höll i dagens utbildning som handlade om hur man kan använda sig av olika typer av liftar.

Det är ingen hemlighet att arbete inom vården och äldreomsorgen på sikt kan innebära en ökad risk hos medarbetare att drabbas av belastningsskador och smärta. Men det går att göra något åt det. I Trosa kommun gör Vård- och omsorgskontoret en storsatsning från och med hösten 2018 där samtliga medarbetare genomgår en utbildning i förflyttningskunskap – oavsett hur länge man har jobbat i verksamheten.

I en samlingssal på Häradsgården har nio deltagare anslutit sig till dagens kurs i förflyttningskunskap. Många har jobbat länge inom vården och känner att de kan mycket, medan andra är mer gröna. Men en sak är säker – med sig från kursen kommer samtliga deltagare att få med sig färsk kunskap och ett gemensamt synsätt och arbetssätt kring ergonomi, hjälpmedel och arbetsmiljö.

– Kursen är uppdelad på två dagar. Under första dagen fokuserar vi på anatomi och manuella förflyttningar som exempelvis förflyttning mellan säng och rullstol samt förflyttning i säng. Dag två nyttjar vi de hjälpmedel som finns till hands med bland annat liftar, berättar Sofia Henriksen, fysioterapeut i Trosa kommuns rehabteam.

Det är tillsammans med kollegan Ulrika Nilsson, arbetsterapeut, som Sofia undervisar deltagarna i förflyttningskunskap. Hon sitter på knä och går igenom vad som är viktigt att tänka på när en brukare har ramlat på golvet och behöver hjälp att ta sig upp med hjälp av lift. Deltagarna tittar och lyssnar tålmodigt. Kort därefter får deltagarna dela upp sig i tre grupper och testa själva.  

– Vi har sagt att nio personer åt gången är lagom stor grupp, berättar Ulrika och fortsätter:

– Förutom att alla går härifrån med samma grundkunskap kring hur man ska arbeta så ergonomiskt som möjligt, har en annan fördel varit att vi har kunnat fånga upp frågor och problem som annars kanske hade fått vänta. Nu kan vi fånga upp det i ett tidigt skede.

Tvådagarsutbildningen som rehabteamet i Trosa kommun håller i kommer att fortsätta under hösten samt under större delen av 2019. Därefter kommer befintlig personal att få gå en uppföljande utbildning vart annat år för att hålla baskunskaperna i ergonomi vid liv. En viktig satsning för en av Trosa kommuns viktigaste kärnverksamheter – omvårdnad!

Bilden föreställer en person som ligger i en sele till en lift. Vårdpersonal ser till att personen ligger rätt i selen.

När en brukare ska lyftas är det viktigt att se till att selen sitter rätt. Genom att låta brukaren få en kudde bakom huvudet gör det också att flytten inte orsakar onödigt obehag.

Bilden föreställer en person som ligger ner och två personer som sitter på knä intill. De två personerna som sitter vid vardera sida hjälps åt att få igång en robot som ska hjälpa personen som ligger ner att komma upp.

För arbetskamraterna Therese Tapper, Teresa Hujanen och Marthe Borg från Ängsgården var en av liftarna ny, vilket genererade både skratt och frustration för att förstå hur den fungerar.

Bilden föreställer två glada personer i vårdkläder som står uppställda mot en vägg.

Ulrika Nilsson, arbetsterapeut, och Sofia Henriksen, fysioterapeut var nöjda efter dagens utbildningsdag.

Bakgrund

Tvådagarsutbildningen arrangeras av rehabteamet i Trosa kommun. Förutom att lära sig om anatomi och förflyttningar via hjälpmedel och manuellt, får deltagarna även lära sig mer om lagar och regler, tidiga tecken på överbelastning och ansvarsfördelning. Samtlig vårdpersonal kommer att gå utbildningen för att skapa en gemensam syn på ergonomi, arbetsmiljö och hjälpmedel.

Nyhet publicerad 2018-11-23