Några av Sveriges mest engagerade medarbetare återfinns inom vård och omsorg, och nu även en av Sveriges bästa chefer - Lena Skålberg får nationell nominering

Föreningen Gott ledarskap i demensvården har offentliggjort 2018 års nomineringar till "Årets chef inom demensvården". Lena Skålberg på Ängsgården är en av de nominerade.

Under en rad år har Ängsgårdens personal presterat toppresultat i brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Lyhördhet, brukarens behov och önskemål i fokus samt personligt engagemang är några av de områden som framkommer i brukarundersökningarna som absolut elitnivå. Nu lyfts dessutom Lena Skålberg, som är chef för Ängsgårdens demensboende, fram som "Årets chef inom demensvården". Den 17 maj i Göteborg utses vinnaren och vi håller tummarna för Lena!

Mia Kihlstrand, äldreomsorgschef, kommenterar: "Lena och hennes verksamhet på Ängsgården är mycket goda ambassadörer för demensvården."

Nyhet publicerad 2018-02-15