Trosa kommuns äldreomsorg digitaliserar för bättre livskvalitet

Ett av de områden där digitaliseringen kan göra mest för att förbättra livskvaliteten har identifierats vara inom vård och omsorg. Genom att låta människor göra det som de kan bäst och där det går använda tekniska framsteg, får de äldre bättre livskvalitet.

Ny teknik och nya arbetssätt påverkar och utvecklar samhället i allt högre utsträckning, och kommunal vård och omsorg är inget undantag. Under 2018 provar Trosa kommun hur verksamhet inom framförallt äldreomsorgen kan utnyttja fördelarna för att effektivare använda personalens kunnande och förbättra livskvaliteten hos de äldre.

– Jag ser fram emot utvecklingen inom detta område. För att möta framtidens behov tror jag detta är en viktig del, men det handlar också om att möta utvecklingen i övriga samhället, kommenterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Martina Johansson (C).

Några exempel på det som redan provas är robotdammsugare, digitalisera nattillsynen med hjälp av trygghetskamera och beställa matkassar på nätet hos lokala handlare. Vårdplanering på distans både i hemmet och på lasarettet utvecklas, dels för att minska resandet och möte med flera yrkeskategorier, dels för att även anhöriga kan vara med utan att behöva vara fysiskt på plats.

Mindre intrång i de äldres vardag, mindre störning av sömn och mer tid till faktisk vård och omsorg är några av de kvalitetsvinster som man hoppas uppnå.

– Med digitaliseringens hjälp vill vi utveckla och göra vår verksamhet mer effektiv och tillgänglig samtidigt som vardagen blir lättare både för de som får kommunal service och för våra medarbetare. Vi vill också att vår vårdutbildade personal ska kunna använda en större del av sin arbetstid till arbetet med brukarna, kommenterar vård- och omsorgschef Fredrik Yllman.

Nyhet publicerad 2018-03-21