Trosa kommuns förskolor var snabba när första Läslyftet i förskolan skulle börja

Linda Eklund, lärare och handledare

Läslyftet är en kompetensutveckling anordnat av Skolverket med fokus på barns språk-, läs- och skrivutveckling. Tidigare har Läslyftet bara funnits för lärare på grundskolor och gymnasieskolor, och Trosa kommuns förskolor var ivriga att få vara med när det för första gången skulle anordnas för personal på förskolor.

Linda Eklund, förskollärare på Björkbackens förskola, handleder och stödjer pedagoger på Tallbackens och Björkbackens förskola. Personalen får tips om hur undervisningen kan läggas upp med stöd från vetenskapliga studier. Totalt är det sex handledare i Trosa kommun som tillsammans handleder upp mot 100 pedagoger under hela läsåret. Och bara en månad in i projektet kan Linda se en förändring.

– Jag kan redan se hur mycket pedagogerna har utvecklats under den här korta tiden. Oavsett bakgrund har alla gjort framsteg. Det ska bli väldigt spännande att se hur stor utveckling vi alla har gjort när projektet tar slut efter vårterminen, säger Linda.

Barnen tillåts leva sig in i sagornas värld
Undervisningen handlar mycket om att tillsammans med barnen försöka stanna kvar i berättelsen, vilket görs på fler olika sätt. Barnen har hittills målat tillsammans, skapat sagolandskap, lekt, sett pedagogerna dramatisera berättelser, skrivit egna sagor och pratat om berättelsen. Personalen fördjupar sig också i berättelserna genom att öppna upp för diskussion kring vad som händer i sagan och vilka känslor det väcker hos barnen.

Projektet går hand i hand med kommunfullmäktiges mål om att alla barn ska ges förutsättningar att nå sina mål. Enligt Lena Agartson, förskolechef på Björkbackens och Tallbackens förskola, är det viktigaste att alla barn får samma grund innan de börjar skolan.

– I och med Läslyftet i förskolan får barnen en mer likvärdig början. Det är stor skillnad när det kommer till ordförråd mellan de barn som inte läser hemma och de som faktiskt gör det. Det här är en stor möjlighet, och särskilt för de barn som inte är vana vid att läsa, berättar Lena.

Bockarna Brus Målning
Barnens arbeten med Bockarna Brus och Sagan om den lilla lilla gumman (omgjord till gubben).

Nyhet publicerad 2017-10-02