Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Revidering av beslut om kompletterande åtgärder för att minska smittspridning
Revidering av beslut om kompletterande åtgärder för att minska smittspridning

Smittspridning av covid-19 är fortsatt på en bekymmersam nivå i Trosa kommun, om än på väg åt rätt håll, enligt uppgifter från Region Sörmland. Nu fortsätter vi arbetet med att få ner kurvan med en rad åtgärder.

Fjärr-, distans- och närundervisning för högstadieelever fr.o.m. 25/1 t.o.m. 7/2
Fjärr-, distans- och närundervisning för högstadieelever fr.o.m. 25/1 t.o.m. 7/2

Huvudmannen har beslutat efter samråd med smittskydd att ge rektorerna i Trosa kommun möjlighet vid öppna högstadieskolor att glesa ut i verksamheten genom att växla mellan distansundervisning och närundervisning.

Parkering vid Industrigatan- Verktygsgatan upphör 31/1
Parkering vid Industrigatan- Verktygsgatan upphör 31/1

Norr om kvarteret Mejseln kommer ett nytt boendeområde att växa fram med hjälp av byggföretaget Nokon. I samband med detta kommer parkeringen vid korsningen Industrigatan/Verktygsgatan att upphöra från och med den 31/1.

Fall av covid-19 inom äldreomsorgen
Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Sörmlandstrafiken:  Från och med den 25 januari ska du scanna dina biljetter på bussen igen
Sörmlandstrafiken: Från och med den 25 januari ska du scanna dina biljetter på bussen igen

Nu är arbetet klart med att flytta validatorerna till mitten av samtliga våra bussar. Det betyder att du som resenär validerar dina biljetter genom att scanna dom i validatorn. Du kan därmed använda reskassa på ditt gröna resekort som betalmedel igen från och med 25 januari.

Grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa
Grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa

Trotab arbetar vidare med grävarbeten vid Strandvägen i januari och februari. Mer information väntas komma i februari.

Stöttar du någon som mår psykiskt dåligt?
Stöttar du någon som mår psykiskt dåligt?

Den som stöttar en partner, ett syskon, barn, förälder eller vän med psykisk ohälsa drar ofta ett tungt lass. Det är vanligt att man tänker mer på sin närstående än på sig själv. Anhörigstödet i Trosa och Gnesta kommun anordnar därför en gemensam digital anhöriggrupp under våren 2021. I anhöriggruppen får du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i liknande situation.

Återvinningsbutiken förlänger stängning för kunder till 28 februari 2021
Återvinningsbutiken förlänger stängning för kunder till 28 februari 2021

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet fortgår men butiken stängs för kunder.

Lämna synpunkter på plan för räddningsinsats vid farliga verksamheter
Lämna synpunkter på plan för räddningsinsats vid farliga verksamheter

Fram till 14 februari kan du lämna synpunkter på den kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter.

Vaccinationsstart för personer med hemtjänst och hemsjukvård i Sörmland
Vaccinationsstart för personer med hemtjänst och hemsjukvård i Sörmland

Från och med vecka 3 startar Region Sörmland vaccinationen mot covid-19 av personer med hemsjukvård och hemtjänst på vårdcentralerna i länet. Vaccinerbjudandet gäller även de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 90 år.

Vägarbete vid Högbergsgatan inleds under v.2
Vägarbete vid Högbergsgatan inleds under v.2

Under vecka 2 kommer Trotab att inleda ett VA-arbete på Högbergsgatan mellan Smäckbrogatan och Tomtagatan. Trafiken kommer att påverkas, men ska kunna passera under arbetets gång.

Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag
Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Fjärr-/distansundervisning för högstadieelever  från terminsstart och fram till och med 2021-01-24
Fjärr-/distansundervisning för högstadieelever från terminsstart och fram till och med 2021-01-24

Region Sörmlands smittskyddsläkare rekommenderar högstadieskolor i regionen att bedriva fjärr- eller distansundervisning från terminsstarten i januari 2021 till och med den 24 januari 2021. Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor och ökande smittspridning i Sörmland. Smitta sker i huvudsak vid nära kontakt inomhus med smittsam person.

Återvinn din julgran
Återvinn din julgran

För julgranar som slutfört sitt arbete med att sprida julefrid i hemmet går det bra att lämna dessa vid någon av återvinningsstationerna runtom i Trosa kommun.

Stängning av dagverksamhet - Gästis
Stängning av dagverksamhet - Gästis

Gästis, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, stängs från och med 29 december 2020 till och med 14 januari 2021.

Ny avgift för färdtjänst fr.o.m 4/1 2021
Ny avgift för färdtjänst fr.o.m 4/1 2021

Från och med den 4 januari gäller en ny avgift för dig som reser med färdtjänst. Anledningen till den förändrade avgiften är för att den allmänna kollektivtrafiken ändrar sina biljettpriser.

Vad gäller vid snöröjning och halkbekämpning?
Vad gäller vid snöröjning och halkbekämpning?

Vintersäsongen omfattar perioden 15 oktober - 15 april. Från och med den 1/1 2021 har Trosa kommun en ny drift- och underhållsentreprenör: Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Efter nyår är dem som utför snöröjning och halkbekämpning av kommunala gator och vägar.

KFTS-kontoret har stängt för obokade besök
KFTS-kontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att i första hand boka ett digitalt möte med våra medarbetare på KFTS-kontoret på Industrigatan 8. Önskar du ett fysiskt möte, kontakta växeln tel. 0156 520 00.

Brukningstaxan för kommunalt vatten och avlopp samt den fasta avgiften för renhållning ändras
Brukningstaxan för kommunalt vatten och avlopp samt den fasta avgiften för renhållning ändras

Under kommunfullmäktige den 25 november fattades beslutet om att godkänna förslagen om höjning för taxorna för renhållning och VA. De nya taxorna börjar gälla från 2021-01-01.

Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök
Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att boka ett fysiskt möte med handläggare hos oss via vår växel tel. 0156 520 00.

Förberedande åtgärder inför byggnationen av isrink och sporthall
Förberedande åtgärder inför byggnationen av isrink och sporthall

Från v.48 kommer Trotab att inleda ett arbete med att skapa en tillfällig väg och parkering vid Tomtaklintskolan. De förberedande åtgärderna inför den kommande byggnationen av ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan ska göra att upphandlad entreprenör får möjlighet att påbörja byggnation redan från dag ett.

Vädjan till vårdnadshavare till förskolebarn
Vädjan till vårdnadshavare till förskolebarn

Vi vädjar till er som är föräldralediga att behålla era förskolebarn hemma från 16/11-18/12. Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och att testningen inte fungerar tillfredsställande har förskolorna svårt att bemanna sina avdelningar.

Besöksstopp på Trosa kommuns särskilda boenden
Besöksstopp på Trosa kommuns särskilda boenden

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 i Trosa kommun införs besöksstopp från 12 till 30 november.

Tomtaklints förskola stängs ner t.o.m. 13/11 pga covid-19
Tomtaklints förskola stängs ner t.o.m. 13/11 pga covid-19

För att minska smittspridningen samt för att säkerställa hur förskolan kan hållas öppen på ett säkert sätt hålls förskolan stängd t.o.m. fredagen 13/11.

Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?
Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Öppettiderna utökas på Korslöt
Öppettiderna utökas på Korslöt

Under den senaste tiden har många invånare i Trosa kommun valt att lämna in sitt avfall för återvinning på Korslöt återvinningscentral. På grund av det höga trycket har köerna varit långa, vilket i sin tur också ökar risken för smittspridning hos både besökare och personal.

Nya rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun
Nya rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

Samtliga lämningar och hämtningar till och från förskola och skola kommer framöver att ske utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans och förskolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

Beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län
Beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelse i  Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Publiktak om 50 personer återinförs i Södermanland
Publiktak om 50 personer återinförs i Södermanland

Publikgränsen på max 50 personer återinförs i Södermanlands län från den 5 november. Det har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat.

Vi monterar upp julbelysningen lite tidigare än vanligt
Vi monterar upp julbelysningen lite tidigare än vanligt

Redan under vecka 46 kommer arbetet med att montera upp julbelysningen att ske. I år sker monteringen extra tidigt eftersom vi använder oss av befintlig julbelysning med fokus på att reparera de vi har så att vi är säkra på att vi har fungerande belysning när julen närmar sig. På så vis får vi njuta av våra vackra stadsdelar i julskrud tidigare på säsongen nu när mörkret faller på.

Scanning av sjöbotten vid Trosa kommuns kommunala båtplatser och farleder
Scanning av sjöbotten vid Trosa kommuns kommunala båtplatser och farleder

Under vecka 48 kommer Trosa kommuns entreprenör för sjönära anläggningsarbeten att utföra en bottenscanning vid Karlsborgskajen, Hamnbassängen, inre hamnen/Jungfrutomten, Gästhamnen, Balticbryggan samt vid båtplatserna intill Askögatans sjösättningsramp. Resultatet av scanningen kommer att användas som underlag när det är dags att besluta om muddring, som är planerat att utföras under början av 2021.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Kabelfel påverkar gatubelysning - reparationsarbeten inleds 16/11
Kabelfel påverkar gatubelysning - reparationsarbeten inleds 16/11

På Högbergsgatan i Trosa stad har ett kabelfel upptäckts, och reparationsarbeten inleds måndag 16/11. Arbetet körfält kommer bitvis vara avstängt.

Sprängningsarbeten vid Hökeberga från v. 45
Sprängningsarbeten vid Hökeberga från v. 45

För att förbereda en omvandling av området från fritidshus till permanentboende byggs det ut kommunalt VA i området. Det kommer att råda begränsad framkomlighet under projekttiden, och trafikanter uppmanas ta alternativ väg via Torpavägen. Då det kommer att förekomma sprängningsarbeten kommer de hus som påverkas av dessa arbeten att aviseras separat för besiktning. All sprängning genomförs enligt säkerhetsföreskrifter och föregås av varning. Periodvis kommer det att förekomma störande ljud och ske transporter. Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Undervattensundersökning längs åpromenaden i november
Undervattensundersökning längs åpromenaden i november

Under v. 45 kommer det att genomföras undervattensundersökningar för att se om kajkonstruktionen påverkats efter de höga vattennivåerna i området våren 2020. För att entreprenören ska få bra förutsättningar för att utföra sitt arbete behöver de som har båtplatser söder om Torgbron ner till hamnbassängen ta bort sina båtar. Information har skickats via brev till de båtplatsägare som berörs.

Trosa kommun i Sverigetopp över andel ekologiska inköp
Trosa kommun i Sverigetopp över andel ekologiska inköp

Med våra 62 % ekologiska inköp är Trosa den kommun som sticker ut i Sörmland som den kommun som serverar mat med störst andel ekologiska råvaror i länet! Det innebär att vi tillsammans med sex andra kommuner i Sverige uppnått de nationella målen om att offentlig sektor ska ha 60 % ekologiska inköp. Förutom att gynna det ekologiska jordbruket och de lokala producenterna bidrar detta även till en minskad övergödning, ett minskat utsläpp av växthusgaser samt en mer hälsosam och hållbar mat i våra restauranger.

Nu trimmas vassen vid strandkanter och båtplatser
Nu trimmas vassen vid strandkanter och båtplatser

Under början av vecka 42 kommer vår entreprenör för sjönära anläggningsarbeten att genomföra vassklippning längs med kommunal mark och invid kommunala bryggor.

Ansök om riksfärdtjänst i god tid inför julen
Ansök om riksfärdtjänst i god tid inför julen

Trots pandemin är det många som vill resa till nära och kära under julhelgen, och vissa har behov av att söka resa med riksfärdtjänst. Inför årets julledighet spår man att trycket kommer vara högre än någonsin. Ta därför tillfället att boka in din riksfärdtjänst i god tid inför julen.

Nu påbörjas arbetet på Hökeberga
Nu påbörjas arbetet på Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021. Start för projektet är vecka 41 då entreprenören kommer att genomföra förberedande arbeten med etablering av bodar och maskiner m.m. Entreprenören kommer även att påbörja röjning och trädfällning av arbetsområdet med start längst in där Hökebergsvägen slutar.

Beläggningsarbete vid Vitalisgatan och Vitalisskolans parkering från v.41
Beläggningsarbete vid Vitalisgatan och Vitalisskolans parkering från v.41

I mitten av vecka 41 kommer Trotab att påbörja ett vägarbete vid Vitalisgatan och parkeringen vid Vitalisskolan. Arbetet beräknas pågå 2-3 veckor och innebära begränsad framkomlighet för förbipasserande. Den 20 oktober kommer NCC att anlägga asfalt vilket gör att vägen och parkeringen kommer stängas av. NCC informerar de fastigheter som berörs.

Öbolandets samfällighetsförening rustar upp Edanövägen
Öbolandets samfällighetsförening rustar upp Edanövägen

Från och med den 5 oktober påbörjas upprustningsarbetet av Edanövägen på Öbolandet. Arbetet beräknas pågå till mitten av december. Under arbetets gång kommer vägen tidvis att stängas av för trafik, där förbipasserande kommer att dirigeras till angränsande vägar.

Dagverksamheten öppnar 5/10
Dagverksamheten öppnar 5/10

Från och med den 5 oktober öppnar dagverksamehten Gästis för personer med demenssjukdom.

Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden
Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. För att undvika smitta i våra verksamheter vill vi att ni respekterar följande.

Verktygsgatan avstängt för trafik mån-tis v. 41
Verktygsgatan avstängt för trafik mån-tis v. 41

Under början av vecka 41 kommer Trotab att utföra ett schaktningsarbete vid Verktygsgatan i Trosa. På grund av dess omfattning kommer Verktygsgatan behöva stängas av för trafik under 2 dagar från korsningen Verktygsgatan/Industrigatan till Verktygsgatan/Tomtaklintgatan. För personer som behöver ta sig till sina boenden längs Verktygsgatan kommer det att finnas en alternativ väg, andra uppmanas ta en annan rutt.

Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland
Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland

Nu är det möjligt för barn, från 6 år och uppåt, att testa sig för pågående covid-19 infektion. Bokning av tid sker på samma sätt som för vuxna, via 1177.se och testproceduren är densamma vilket innebär egenprovtagning.

Besöksförbudet tas bort 1 oktober
Besöksförbudet tas bort 1 oktober

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Vi välkomnar beslutet och ser fram emot en höst där våra boende kan ta emot besök på ett sätt som inte bidrar till smittspridning.

Anläggningsarbete runt Vagnhärads station från v.37
Anläggningsarbete runt Vagnhärads station från v.37

Från vecka 37 kommer Trotab att påbörja ett anläggningsarbete runt Vagnhärads station för att göra stationen mer tillgänglig för personer med funktionsvariation. Parkeringen för rörelsehindrade vid stationshuset kommer att asfalteras, trappa och ramp till väntsalen kommer att kontrastmarkeras och gångstråk kommer att förtydligas.

Asfaltering vid korsningen Östra Långgatan/Högbergsgatan
Asfaltering vid korsningen Östra Långgatan/Högbergsgatan

Under tisdagen den 29/9 kommer korsningen vid Östra Långgatan/Högbergsgatan att asfalteras, ett arbete som ingår i exploateringen av Å-husen. Arbetet kommer att påbörjas tidig morgon och innebära begränsad framkomlighet för förbipasserande trafik. Under vissa tider kommer trafiken vara helt avstängd.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.

Mätningar längs åpromenaden
Mätningar längs åpromenaden

Från och med vecka 35 kommer Metria att placera ut mätinstrument längs åpromenaden vid platser som man anser vara problemområden. Man kommer därefter att samla in data för att se huruvida det sker några rörelser i marken eller inte. Undersökningarna kommer ligga till grund för beslutet kring vilken typ av långsiktig lösning som är aktuell för att reparera åpromenaden så att den blir mer motståndskraftig vid hög- och lågvatten.

Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare. Kontakta Överförmyndaren för mer information och intervju.

Informationsträff om att starta och driva företag i Sverige på lätt svenska
Informationsträff om att starta och driva företag i Sverige på lätt svenska

Välkommen till digital informationsträff som riktar sig till dig som vill veta mer om att starta och driva företag i Sverige. Informationsträffen kommer vara på lätt svenska men vi översätter svåra ord till engelska och arabiska.

Nya skolskjutstider inför HT20-VT21
Nya skolskjutstider inför HT20-VT21

Skolskjutstabellen har uppdaterats för respektive skola och finns nu tillgänglig. Beroende på efterfrågan kan tidtabellerna komma att förändras över tid. På vår hemsida ska tabellerna alltid vara uppdaterade.

Anmälan till Kulturskolans kurser
Anmälan till Kulturskolans kurser

Hos oss finns ett brett utbud av kurser oavsett om ditt barn är intresserad av att dansa, skapa musik, spela teater eller måla.

Angripna träd fälls i Tomtaklintskogens naturreservat
Angripna träd fälls i Tomtaklintskogens naturreservat

Under vecka 34 genomförs trädsäkring av de markerade lederna i Tomtaklintskogens naturreservat. Åtgärden genomförs efter samråd med Länsstyrelsen och utförs av Skogsstyrelsen. All död ved lämnas kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden.

Urglesning av vegetation intill Trosaån i Vagnhärad och Trosa v.33
Urglesning av vegetation intill Trosaån i Vagnhärad och Trosa v.33

Under vecka 33 kommer ett arbete med att glesa ur växtligheten intill Trosaån att ske för att skapa en bättre närkontakt med vattnet. Arbetet kommer att äga rum vid utescenen och Husby park i Vagnhärad, samt från Nyängsbron ner till Trosa kvarn i Trosa.

Lagstöd för avslag
Lagstöd för avslag

Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till Trosa kommun för ny prövning eftersom kommunen inte var tydlig i sin motivering att uppgifterna inte fanns i kommunen. Samma dag som kommunen mottog domen gjordes en ny prövning där det förtydligades att det inte fanns någon sammanställning att lämna ut eftersom Trosa kommun inte haft konstaterad smitta inom verksamheten vid det tillfället.

Tuktning av Trosaån
Tuktning av Trosaån

I augusti genomförs klippning av sjögräs i Trosaån, från Trosa kvarn och ned till Hamnbassängen. Framkomlighet för båtåkande i ån begränsas under arbetet.

Hur kommer ditt barn komma ihåg dig om 20 år? Dags för höstens ABC-kurser!
Hur kommer ditt barn komma ihåg dig om 20 år? Dags för höstens ABC-kurser!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Eldningsförbudet är upphävt
Eldningsförbudet är upphävt

Från och med kl 12.00 måndag 31 augusti 2020 är eldningsförbudet upphävt i Trosa kommun.

Gatuarbeten på Skolgatan från och med v. 28
Gatuarbeten på Skolgatan från och med v. 28

Trotab påbörjar i dagarna arbete med utbyte av belysning utmed Skolgatan. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter. Ambitionen är att avsluta arbetet med asfaltering v. 32, 2020.

Ny teknisk utförare upphandlad för gata, park och yttre miljö
Ny teknisk utförare upphandlad för gata, park och yttre miljö

Fredagen den 26/6 fattades beslut om tilldelning i upphandling av drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och yttre miljö, s.k. fastighetsmark.

Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI
Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för återvinningsstationerna. Felanmäl återvinningsstationerna till dem på ftiab.se.

Tillfälliga parkeringar vid Allégatan samt Trosa kvarn
Tillfälliga parkeringar vid Allégatan samt Trosa kvarn

Tillfälliga parkeringar har anlagts runt om i Trosa. De kommer användas under sommaren för att därefter återställas.

Så arbetar våra äldreboenden under värmebölja
Så arbetar våra äldreboenden under värmebölja

Värmeböljorna börjar bli allt vanligare och under en rad år har våra äldreboenden hanterat dem framgångsrikt. Befintliga rutiner är sedan tidigare anpassade för att motverka smittspridning bland de äldre.

Trädfällning vid Aspbacksvägen och Hökebergavägen under v. 26
Trädfällning vid Aspbacksvägen och Hökebergavägen under v. 26

Under vecka 26 kommer träd att fällas längs med Aspbacksvägen och Hökebergavägen. Arbetet är ett steg i att underlätta de framtida vägarbeten som kommer att ske i området med att ansluta fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Trädfällningen tros ta endast ett par dagar.

Återställning och asfaltering av Allégatan i Trosa under v. 26
Återställning och asfaltering av Allégatan i Trosa under v. 26

Från och med måndag 22/6 kommer Allégatan mellan Östermalmsvägen fram till Fiskargatan att asfalteras. I början av veckan kommer man att göra ett förarbete som fortfarande gör det möjligt för boende att ta sig fram med hjälp av bil. Under onsdag och torsdag beräknas asfalteringen att ske, vilket leder till att det blir en mycket begränsad möjlighet att ta sig fram med bil.

Vägarbete på Måsgatan i Trosa
Vägarbete på Måsgatan i Trosa

Under måndagen den 15/6 kommer Trotab att inleda ett arbete med att laga ett misstänkt kabelbrott. Man beräknar att arbetet kommer att pågå hela veckan, men kan förlängas om kabeln visar sig vara svåråtkomlig. Arbetet innebär att gatan kommer att grävas upp och leda till minskad framkomlighet för fordon, men minst ett körfält kommer att vara öppet under hela arbetsperioden.

Jag får inget sms med eldnings- eller bevattningsförbud – hur gör jag?
Jag får inget sms med eldnings- eller bevattningsförbud – hur gör jag?

Trosa kommun använder sig av ett sms-baserat informationssystem. Systemet skickar ett SMS-meddelande till abonnenter vid till exempel vattenläckor, problem med dricksvattenförsörjningen, omfattande snöfall med begränsad framkomlighet eller större omledning av trafik.

Slukhålen i åpromenaden repareras inför sommaren
Slukhålen i åpromenaden repareras inför sommaren

Redan nu har man kunnat se att en del av slukhålen har täppts igen längs åpromenaden. Arbetet med att fylla igen hålen kommer att fortsätta några veckor framöver. En mer långsiktig lösning planeras att genomföras tidigast hösten 2020.

Revidering av renhållnings- samt vatten-och avloppstaxorna - uppdatering
Revidering av renhållnings- samt vatten-och avloppstaxorna - uppdatering

Under Teknik- och servicenämnden den 29/4 fattades beslutet att föreslå kommunfullmäktige att anta en revidering av taxorna för renhållning och VA. Den 10/6 godkände kommunfullmäktige förslaget , vilket gör att den nya taxan börjar gälla från 2020-07-01.

Vägarbeten på Östra Långgatan från och med 1 juni
Vägarbeten på Östra Långgatan från och med 1 juni

Under måndagen den 1 juni inleds ett av flera vägarbeten som kommer att äga rum under en tid framöver på Östra Långgatan nära korsningen till Högbergsgatan i Trosa. I arbetet ingår bland annat att installera dagvattenbrunnar samt göra om trottoaren. Arbetet kommer att orsaka en begränsad framkomlighet för förbipasserande fordon.

Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus
Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus

Kommunens äldreboenden ställer nu i ordning särskilda mötesplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas.

Dags för den årliga vattenmätaravläsningen
Dags för den årliga vattenmätaravläsningen

I maj varje år får alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp ett självavläsningskort för att läsa av sin mekaniska vattenmätare. Mätningen görs en gång per år för att du som kund ska få en så rättvisande faktura för ditt kommunala vatten som möjligt.

Uppmärkningen av sopkärl fortsätter för att möjliggöra datoriserade tömningsregistreringar
Uppmärkningen av sopkärl fortsätter för att möjliggöra datoriserade tömningsregistreringar

Projektet med att märka upp sopkärl runtom i Trosa kommun fortsätter. Genom att datorisera tömningen blir det möjligt för administrativ personal att se vilka kärl som är tömda, och lättare för chaufförerna att veta vilka kärl som ska tömmas och när.

Återvinningsstationen i hamnen har flyttat
Återvinningsstationen i hamnen har flyttat

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI AB, påbörjade arbetet med att flytta återvinningsstationen vid hamnen började redan i början av maj. Lagom inför sommaren har nu stationen fått en ny placering vid Askögatan framför Trotabs lokaler.

Tobakshandlare i Trosa kommun klarade kontrollköp utan problem
Tobakshandlare i Trosa kommun klarade kontrollköp utan problem

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år. Tillsammans med polisen har kommunerna ett ansvar i att bedriva tillsyn av tobakshandlare för att se till att ingen säljer till minderåriga. I Trosa kommun gjordes flera kontrollköp under våren, och samtliga tobakshandlare godkändes.

Frivilliga insatser med anledning av coronaviruset covid-19
Frivilliga insatser med anledning av coronaviruset covid-19

I och med den rådande situationen med spridning av coronaviruset covid-19 är de många som behöver hjälp och stöd för att få vardagen att fungera. I Trosa kommun samordnas frivillig hjälp genom Svenska kyrkan men det finns också andra aktörer och tjänster, både inom och utanför kommunen, att använda sig av. Tjänsterna är kostnadsfria.

Hjältebullen – en bulle med ett större syfte
Hjältebullen – en bulle med ett större syfte

När restriktioner och rekommendationer fyller vårt flöde av nyheter är det viktigt att ta tillvara och lyfta de påhittiga och fina nyheter som faktiskt finns. Ett lokalt initiativ som Trosa Stadscafé initierat är den så kallade Hjältebullen – en helt vanlig bulle, men med en större uppgift.

Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare
Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, frågar företagen i 188 kommuner får Trosa högst betyg på området.

Årets företagare i Trosa kommun 2019
Årets företagare i Trosa kommun 2019

"Med en kraftfull plan för expansion kombinerat med ett stort samhällsengagemang har Årets företagare visat att de är en viktig lokal kommersiell aktör såväl som en betydande medspelare i civilsamhället."

Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt
Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt

Under helgen har det varit ovanligt hög belastning på återvinningscentralen Korslöt, detta har lett till köer och att vissa har behövt vända utan att kunna uträtta sitt ärende.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen
Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare
Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

Med anledning av Folhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag.