Senaste nyheter

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Tele2 låter meddela att störningarna under dagen nu är åtgärdade
Tele2 låter meddela att störningarna under dagen nu är åtgärdade

Tyvärr finns ingen estimerad lösningstid, Tele2 Krisledning är tillsatt och tekniker jobbar intensivt med att identifiera och åtgärda felet. På Tele2.se uppdateras driftinfo kontinuerligt.

Smäckbrogatan avstängd tisdagen 18/6 och i korsningen Smäckbrogatan och Nyängsvägen pågår vägarbete 17-18/6
Smäckbrogatan avstängd tisdagen 18/6 och i korsningen Smäckbrogatan och Nyängsvägen pågår vägarbete 17-18/6

Måndagen den 17 juni påbörjas ett mindre vägarbete i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Framkomligheten kommer att påverkas under arbetets gång och arbetet beräknas vara färdigt den 18 juni.

Korttidsboendet Novum har from den 31/5 infört besökstider mellan kl.14.00-19.00
Korttidsboendet Novum har from den 31/5 infört besökstider mellan kl.14.00-19.00

Novum är en rehabiliterande korttidsavdelning med 8 platser,( 3 dubbelrum och 2 enkelrum).

Eldningsförbud gäller fr.o.m. 17 juni kl 12
Eldningsförbud gäller fr.o.m. 17 juni kl 12

Beslut om förbud från eldning utomhus med stöd av delegation från Räddningschefen vid Sörmlandskustens Räddningstjänst för kommunerna Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa.

Årets nybyggare i Trosa kommun 2019 har utsetts
Årets nybyggare i Trosa kommun 2019 har utsetts

Trosa kommun utnämner Erika Stenlund och Helene Cleaesson till Årets nybyggare för renoveringen av Societetshuset.

Trosa Havsbad och Trosa Gästhamn hissar Blå Flagg för rent hav
Trosa Havsbad och Trosa Gästhamn hissar Blå Flagg för rent hav

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som återfinns i 45 länder. Blå Flagg kommer i år att hissas i 11 hamnar och på 9 stränder i Sverige, och i Trosa kommun hissas den både i Trosa Gästhamn och nu för första gången på Trosa Havsbad.

Begränsad framkomlighet i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen 17-18 juni
Begränsad framkomlighet i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen 17-18 juni

Bytte arbete mitt i livet och hittade hem
Bytte arbete mitt i livet och hittade hem

Martina är i grunden tandsköterska men när hon var 41 år gammal insåg hon att hon inte längre trivdes. Då valde hon helt enkelt att sadla om och byta jobb, idag är hon förskollärare på Björkbacken.

Trosa kommuns miljöpris 2019 tilldelas Team Sportia Trosa
Trosa kommuns miljöpris 2019 tilldelas Team Sportia Trosa

Ekoutskottet utser årligen en person, grupp eller organisation som erhåller Trosa kommuns Miljöpris. Priset syftar till att ge erkänsla till förtjänt person, grupp, förening, företag eller organisation inom Trosa kommun som utfört en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Pristagaren erhåller diplom samt 5 000 kronor och prisutdelning sker på nationaldagen.

Bevattningsförbud gäller i Trosa kommun from måndag 3 juni
Bevattningsförbud gäller i Trosa kommun from måndag 3 juni

Ingen motortrafik på Trosa torg, Fiskargatan eller Östra hamnplan från vecka 23-33
Ingen motortrafik på Trosa torg, Fiskargatan eller Östra hamnplan från vecka 23-33

Nytt referenssystem för vattenstånd i havet
Nytt referenssystem för vattenstånd i havet

Regeringen har beslutat om nya rökfria miljöer utomhus från och med 1 juli 2019
Regeringen har beslutat om nya rökfria miljöer utomhus från och med 1 juli 2019

Skolsatsning föreslås i budget 2020
Skolsatsning föreslås i budget 2020

Skolan är fortsatt den enskilt högst prioriterade verksamheten inför det kommande året. När majoritetens förslag till budget nu behandlas av kommunstyrelsen föreslås en höjning av elevpengen för årskurs 1-5 med 8 %.

Avtal påskrivet för ny busslinje mellan Trosa och Vagnhärad anpassad till tågen
Avtal påskrivet för ny busslinje mellan Trosa och Vagnhärad anpassad till tågen

Begränsad framkomlighet på Östra långgatan i höjd med Åhusen 3/6
Begränsad framkomlighet på Östra långgatan i höjd med Åhusen 3/6

Författaren Lena Einhorn tog emot Delblancpriset i Trosa lands kyrka
Författaren Lena Einhorn tog emot Delblancpriset i Trosa lands kyrka

Sophämtning kommande röda dagar och midsommar
Sophämtning kommande röda dagar och midsommar

Nu är det dags för årets vattenmätaravläsning
Nu är det dags för årets vattenmätaravläsning

Trosa kommuns företagsklimat 2019
Trosa kommuns företagsklimat 2019

Kulturskolefestivalen - en dag av kreativitet och glädje
Kulturskolefestivalen - en dag av kreativitet och glädje

Nu börjar arbetet med uppmärkning av sopkärl
Nu börjar arbetet med uppmärkning av sopkärl

Tekniska problem med barnomsorgswebben
Tekniska problem med barnomsorgswebben

Fortsatt arbete med gång- och cykelvägen vid Tureholm
Fortsatt arbete med gång- och cykelvägen vid Tureholm

Ny bollplan anläggs vid Vitalisskolan
Ny bollplan anläggs vid Vitalisskolan

På grund av stor brandrisk avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från eldning
På grund av stor brandrisk avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från eldning

Nu färdigställs trottoaren på Trosalundsgatan
Nu färdigställs trottoaren på Trosalundsgatan

Ett arbete som ger energi
Ett arbete som ger energi

Safiren har begränsat öppethållande sommaren 2019 med anledning av säkerhetshöjande åtgärder
Safiren har begränsat öppethållande sommaren 2019 med anledning av säkerhetshöjande åtgärder

Ansökan om tomplats i skolskjutsen till höstterminen 2019
Ansökan om tomplats i skolskjutsen till höstterminen 2019

317 kg fett insamlat med hjälp av miljötratten
317 kg fett insamlat med hjälp av miljötratten

Förmedling av betesmarker, betesdjur och odlingsbar mark
Förmedling av betesmarker, betesdjur och odlingsbar mark

Nu gör vi Kungsbron och Bryggarbron sommarfina
Nu gör vi Kungsbron och Bryggarbron sommarfina