Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Fyra klasser på två skolor är delvis stängda under v.3
Fyra klasser på två skolor är delvis stängda under v.3

Med anledning av hög smittspridning bland personal och elever samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för karantän är klasserna delvis stängda under veckan.

Ekonomienheten inför telefontider
Ekonomienheten inför telefontider

Från och med vecka 3 inför ekonomienheten telefontider dagligen mellan kl. 10.00-12.00 på nummer 0156-520 02.

Fall av covid-19 inom äldreomsorgen
Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Trosa kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning
Trosa kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning

Vaccination av personal med omsorgsnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Därför införs vaccinationskrav vid nyanställning för de som ska arbeta omsorgsnära med sköra personer som tillhör riskgrupp.

Tekniska problem med fakturering för dig med e-faktura samt autogiro
Tekniska problem med fakturering för dig med e-faktura samt autogiro

Fakturering i december via autogiro samt e-faktura har för flera mottagare inte gått fram pga. tekniska problem hos vår leverantör. Det berör främst barnomsorgsfakturor men även andra områden.

Fritidsgårdarna inför åtgärder för att begränsa smittspridning
Fritidsgårdarna inför åtgärder för att begränsa smittspridning

Med anledning av hög sjukfrånvaro bland personalen och för att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till covid-19 kommer fritidsgårdarna i Trosa och Vagnhärad att hålla stängt alla vardagskvällar under vecka 2. Övrig tid gäller ett maxantal på 15 besökande ungdomar åt gången.

Fornbyskolan delvis stängd 11/1-14/1
Fornbyskolan delvis stängd 11/1-14/1

Årskurs 5 håller stängt med anledning av hög sjukfrånvaro bland personalen för att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till covid-19.

Utökade arbetstider vid byggnationen intill Tomtaklintskolan
Utökade arbetstider vid byggnationen intill Tomtaklintskolan

Entreprenören Mobil Bygg AB utökar sina arbetstider vilket innebär att de kommer att arbeta under helgen den 15-16/1 mellan klockan 07.00-20.00 vid byggnationen av ny idrottshall.

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. 12/1 träder de nya restriktionera i kraft.

Begränsad framkomlighet över Smäckbron under vecka 3
Begränsad framkomlighet över Smäckbron under vecka 3

Orcas fortsatta arbete med kajrenoveringen utmed Västra Ågatan kommer under vecka 3 innebära trafikstörningar för fordon som önskar passera över Smäckbron. Välj om möjligt en annan väg då ett körfält att vara avstängt.

Fira ett säkert nyår
Fira ett säkert nyår

Det finns några grundläggande råd som du kan följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier.

Nya restriktioner från 23/12 när smittspridningen väntas öka
Nya restriktioner från 23/12 när smittspridningen väntas öka

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.

Julen är en högtid för glädje men också ensamhet och sorg
Julen är en högtid för glädje men också ensamhet och sorg

Vetskapen att många självmord begås direkt efter jul och nyår gör oss oroliga. En fråga eller en kontakt kan vara skillnaden för någon i din närhet. Skillnaden mellan att fortsätta leva eller att avsluta sitt liv.

Förlängd arbetsperiod för renoveringen av kajkanten mellan Bryggarbron och Smäckbron
Förlängd arbetsperiod för renoveringen av kajkanten mellan Bryggarbron och Smäckbron

Sedan september har renoveringen av kajen utmed Västra Ågatan mellan Bryggarbron och Smäckbron ägt rum med sikte på att bli klar innan årsskiftet. På grund av höga vattenflöden som gör att det inte är tillåtet att bedriva arbeten i ån har renoveringen försenats. Trosa kommun har därför beviljats dispens för att förlänga arbetsperioden.

Sophämtning under jul och nyår
Sophämtning under jul och nyår

På grund av helgerna kan din sophämtning ske på annan dag än vanligt. Du kan därför behöva ställa fram ditt kärl på andra dagar än du är van vid.

Asfalteringen av cirkulationsplatsen vid vårdcentralen senareläggs
Asfalteringen av cirkulationsplatsen vid vårdcentralen senareläggs

Arbetet med att åtgärda cirkulationsplatsen vid Stensundsvägen, Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan med förflyttning av refuger och skapandet av trygga övergångar för gång- och cykeltrafikanter kommer färdigställas under våren 2022. Det kalla vädret gör det nämligen svårt att slutföra arbetet innan årsskiftet.

Återvinningsbutiken stängd från 1/12 och tillsvidare
Återvinningsbutiken stängd från 1/12 och tillsvidare

Från och med lunchtid onsdag 1/12 håller butiken stängd.

Nya skärpta rekommendationer för covid-19 fr.o.m. 22 november 2021
Nya skärpta rekommendationer för covid-19 fr.o.m. 22 november 2021

Folkhälsomyndigheten har skärpt restriktionerna gällande testning, hur man ska bete sig om någon i hushållet är smittad m.m.

Du kommer väl ihåg att din toalett är bland det mest dyrbara du har?
Du kommer väl ihåg att din toalett är bland det mest dyrbara du har?

Ibland slinker både leksaker, hår från borsten, bomullsrondeller och våtservetter ner i toaletten. Men får man aldrig veta varför vissa saker inte ska spolas ner i toaletten kan toaletten ses som en spolande papperskorg. Men den är faktiskt mer värdefull än så.

Skolskjutsarna använder nya hållplatserna på Stensundsvägen fr.o.m. 22/11
Skolskjutsarna använder nya hållplatserna på Stensundsvägen fr.o.m. 22/11

Måndag 22 november börjar skolskjutsarna använda de 6 nya hållplatserna som anlagts längs Stensundsvägen.

Arbete på kväll och helg vid Tomtaklintskolan
Arbete på kväll och helg vid Tomtaklintskolan

Under vecka 46 kommer entreprenören vid byggnationen av ny sporthall och isrink att ha utökade arbetstider. Mellan måndag-fredag kommer arbete att ske mellan 06.30-20.00, och under helgen kommer de att arbeta mellan 08.00-16.00. I arbetet ingår bland annat montering av isrinkens sarg.

Revidering av renhållningstaxan
Revidering av renhållningstaxan

På grund av ökade kostnader har Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (renhållningstaxan) setts över. Det innebär att den fasta och rörliga avgiften kommer att höjas efter årsskiftet.

Tillfällig väg vid byggnationen av isrink tas bort
Tillfällig väg vid byggnationen av isrink tas bort

För att underlätta logistiken för entreprenören upprättades en tillfällig väg längs friidrottsanläggningen fram till området för den nya isrinken. Arbetet med att ta bort den tillfälliga vägen beräknas äga rum under vecka 45.

Busstrafik vid Vagnhärads station påverkas när vägskador åtgärdas
Busstrafik vid Vagnhärads station påverkas när vägskador åtgärdas

Under vecka 45 inleder Orca arbetet med att åtgärda de sättningar som skapats på båda sidor om busshållplatsen vid Vagnhärads station. Arbetet innebär att berörda busshållplatser behöver stänga av där resenärer hänvisas till tillfälligt upprättade hållplatser.

Garvaregårdens tak renoveras
Garvaregårdens tak renoveras

Under vecka 43 påbörjar Åhlunds byggnadsvård renoveringen av Garvaregårdens tak. Arbetet kommer att pågå ungefär 2-3 månader med start från insidan. Under arbetets gång kommer det gå att besöka Garvaregården som vanligt.

Asfalteringen av Stensundsvägen
Asfalteringen av Stensundsvägen

Sedan Trosa kommuns övertagande av väg 787 och 786 har vägarbetet med att höja vägens standard med bredare vägbana, nya vägtrummor, upprustade mötesplatser, nya busshållplatser och belysning pågått. Nu när asfalteringen är inbokad börjar vi se slutet av projektet.

Arbeten vid Kustvägen och Västra hamnplan
Arbeten vid Kustvägen och Västra hamnplan

Under veckan kommer Trotab att flytta sin etablering vid Strandvägen till Kustvägen, och i och med detta går projektet med ledningsarbetet in i sin slutfas. I området mellan Kustvägen och upp mot Villabron kommer såväl boende som förbipasserande att märka av arbetet inom några veckor som kommer att ske etappvis. Trotab informerar berörda i förhand.

Företag utger sig för att utföra lagstadgad spolning
Företag utger sig för att utföra lagstadgad spolning

Ett företag ringer just nu runt och uppger sig utföra lagstadgad spolning av avlopp där de vill spola ditt avlopp från huset ut till vägen.

Utskick av fakturor från Trosa kommun senarelagd
Utskick av fakturor från Trosa kommun senarelagd

På grund av tekniska problem hos vår underleverantör med utskrift av fakturor, skickas fakturor från Trosa kommun ut något senare än vanligt i oktober.

Nu erbjuder vi en tredje dos på våra särskilda boenden
Nu erbjuder vi en tredje dos på våra särskilda boenden

Under torsdagen 30/9 inleds vaccinering med en tredje dos mot covid-19 för boende på Häradsgården.

Biblioteken öppnar upp ytterligare
Biblioteken öppnar upp ytterligare

Under pandemin ställde biblioteken i Trosa kommun om för att erbjuda sina tjänster på nya sätt. Bland annat fanns möjligheten att göra flera omlån, övertidsavgiften slopades, reserverade böcker kunde hämtas upp vid entrén samtidigt som fler fick upp ögonen för bibliotekets digitala tjänster. Från och med 29 september 2021 öppnar biblioteken upp ytterligare, vilket innebär att en del tjänster kommer finnas kvar och andra fasas ut.

Faktureringen av oktober månads VA- och renhållningsfaktura senareläggs
Faktureringen av oktober månads VA- och renhållningsfaktura senareläggs

Trosa kommun byter ekonomistyrningssystem den 1 oktober vilket innebär att oktober månads fakturering och utskick för dig som har kommunalt VA och hushållsavfall (helår, månadsfaktura) senareläggs till v. 41. Förfallodatum kommer däremot vara densamma med sista vardagen i månaden 2021-10-29.

Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder anhörigträffar
Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder anhörigträffar

För dig som är bosatt i Trosa eller har någon anhörig i behandling.

Gång- och cykelväg förbi nya Porthusen stängs tillfälligt av
Gång- och cykelväg förbi nya Porthusen stängs tillfälligt av

Utmed Verktygsgatan kommer gång- och cykelvägen under större delen av oktober och november att vara avstängd. Trafikanter hänvisas i stället till motsatt sida av Verktygsgatan.

Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras
Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras

Under v. 38 påbörjas arbetet vid återvinningsstationen i korsningen Hökebergsvägen/Torpavägen med förberedande markarbeten och slutligen asfaltering. Eftersom asfalteringen behöver göras i två omgångar kommer en tillfällig yta iordningställas för kärlen. Det gör att du kommer kunna återvinna som vanligt under tiden som arbetet pågår.

Bite Mark & Anläggning Stockholm AB byter namn till Orca Entreprenad AB
Bite Mark & Anläggning Stockholm AB byter namn till Orca Entreprenad AB

Trosa kommuns entreprenör för drift- och anläggning för gata, park och fastighetsmark har sedan årsskiftet varit Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Nu har de bytt namn till Orca Entreprenad AB, ett sista steg i deras delningsprocess som inleddes 2019. Namnbytet innebär inga övriga förändringar.

Sprängningsarbeten vid vägarbete på Öbolandet
Sprängningsarbeten vid vägarbete på Öbolandet

Under v. 36 inleder samfälligheten på Öbolandet den andra etappen i arbetet med att bredda och förbättra vägen ut till Havsbadet. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inleder samfälligheten sprängningsarbeten i området. Trafik kommer därför tillfälligt att omdirigeras från bergspassagen till Svartviksvägen-Öbolandsvägen.

Schaktarbete vid Tomtaklintskolan påverkar framkomligheten
Schaktarbete vid Tomtaklintskolan påverkar framkomligheten

Under cirka två veckors tid kommer byggområdet tillfälligt att utökas och påverka framkomligheten vid gång- och cykelvägen utmed Tomtaklintgatan på grund av ett schaktarbete. Gång- och cykeltrafikanter leds om till andra sidan Tomtaklintgatan.

Vägarbetet utmed Högbergsgatan återupptas
Vägarbetet utmed Högbergsgatan återupptas

Projektet med att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning samt förnyandet av vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan med omnejd tas återigen upp efter att ha varit vilande under sommarmånaderna. Under projektets andra etapp kommer en del avslutande VA-arbeten och beläggningsarbeten äga rum för att färdigställa arbetet under hösten.

Ny fas i arbetet med att flytta återvinningsstationen i Källvik
Ny fas i arbetet med att flytta återvinningsstationen i Källvik

Under vecka 33 kommer det ske knackning av berg i samband med arbetet att skapa en ny plats för återvinningsstationen i Källvik. I samband med veckans arbete kommer även ett stängsel att upprättas och därefter väntar bland annat de förberedande arbetena i slänten med röjning och plantering. Boende som berörs av arbetet kommer att bli kontaktade.

Arbete påbörjas vid Källviks återvinningsstation
Arbete påbörjas vid Källviks återvinningsstation

Redan under slutet av vecka 24 påbörjar Trotab arbetet med att skapa en ny plats för FTI ABs fraktioner för insamling av förpackningar. Återvinningsstationen kommer flyttas från vändplanen vid Källviks brygga till den nya placeringen invid den samfällda parkeringen. I det inledande skedet ska den grusade ytan sänkas.

Nytt förfrågningsunderlag för LOV Hemtjänst
Nytt förfrågningsunderlag för LOV Hemtjänst

Trosa kommun har ett nytt förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet LOV för hemtjänst. Vi välkomnar intresserade utförare att ansöka om godkännande.

AB Styrhytten utökar sina arbetstider i Hökeberga
AB Styrhytten utökar sina arbetstider i Hökeberga

Arbetet i Hökeberga börjar lida mot sitt slut och entreprenören på plats kommer att lägga in en sista växel för att säkerställa att allt är klart innan sommaren. Därför kommer de under vissa kvällar arbeta fram till senast kl 20.00. Fastighetsägare i området har blivit informerade i förväg av entreprenören.

Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband
Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband

Den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen undersöker hur många hushåll som har tillgång till snabbt bredband. För Trosa kommun konstaterar Pts drygt 93 %.

Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige
Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige

Alla kommuner har en översiktsplan för hur hela kommunens yta ska användas, utvecklas och bevaras för framtiden. Trosa kommuns arbete med en ny översiktsplan har pågått sedan december 2018 och har under arbetets gång väckt ett stort engagemang. Nu har Översiktsplan 2021 antagits i kommunfullmäktige.

Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete
Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete

Trosa kommun har varit ekokommun sedan 1994 vilket innebär ett ställningstagande där de politiska beslut som fattas ska styra mot en hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö. I Energi- och klimatplanen som antogs i kommunfullmäktige 2018 ska Trosa kommun verka som en föregångare genom sin energieffektivisering av den egna verksamheten. Det är genom att ha en effektivare energianvändning och övergå till att använda större del förnybar energi som Trosa kommun som organisation kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Får man köra andras avfall till Korslöt?
Får man köra andras avfall till Korslöt?

Nya Korslöt är öppen med uppdelningen företag och privatpersoner. Företagsdelen tar ut en avgift medan delen för privatpersoner finansieras genom hushållens avfallsavgift. Det här har väckt en del frågor hos såväl företagare som privatpersoner – får man köra andra hushålls avfall till Korslöts del för privatpersoner?

Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?
Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Lagstöd för avslag
Lagstöd för avslag

Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till Trosa kommun för ny prövning eftersom kommunen inte var tydlig i sin motivering att uppgifterna inte fanns i kommunen. Samma dag som kommunen mottog domen gjordes en ny prövning där det förtydligades att det inte fanns någon sammanställning att lämna ut eftersom Trosa kommun inte haft konstaterad smitta inom verksamheten vid det tillfället.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun: