Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Schaktarbete på Sockengatan från 1/4
Schaktarbete på Sockengatan från 1/4

Imorgon (onsdag) påbörjar Trotab schaktningsarbete på Sockengatan vilket innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad.

Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt
Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt

Under helgen har det varit ovanligt hög belastning på återvinningscentralen Korslöt, detta har lett till köer och att vissa har behövt vända utan att kunna uträtta sitt ärende.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Starkt resultat med stabila förutsättningar trots tuff framtid
Starkt resultat med stabila förutsättningar trots tuff framtid

Trosa kommun presenterar preliminärt bokslut för 2019: Ett starkt resultat om drygt 30 mkr, där samtliga nämnder visar positiva siffror och kommunen fortsätter att växa. Men för framtiden gäller det att hålla i budgeten och inte dra på sig nya kostnader.

Begränsad framkomlighet Brotorpsvägen from 26/3
Begränsad framkomlighet Brotorpsvägen from 26/3

Trotab utför underhållsarbete på Brotorpsvägen varpå begränsad framkomlighet råder från och med torsdag och ett par dagar framåt.

Textilinsamlingen inställd tillsvidare
Textilinsamlingen inställd tillsvidare

TextilRecycling i Sverige AB har valt att ställa in textilinsamlingen vid återvinningsstationerna tillsvidare med anledning av den pågående smittspridningen.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Teknik- och servicenämnden ändrar i  upphandling av entreprenörer till kommande avtalsperiod
Teknik- och servicenämnden ändrar i upphandling av entreprenörer till kommande avtalsperiod

Teknik- och servicenämnden beslutade vid senaste sammanträdet att fastighetsunderhåll, rondering och felavhjälpande underhåll på kommunala fastigheter utförs av Trobo. Beslutet motiveras leda till bättre styrning och kan innebära möjligheter för fler företag att utföra uppdrag åt Trosa kommun.

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen
Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Fortsatt begränsad framkomlighet på Östra långgatan 17/3
Fortsatt begränsad framkomlighet på Östra långgatan 17/3

Trotab utför VA-arbete på Östra långgatan i höjd med ölstugan. Begränsad framkomlighet råder.

Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare
Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

Med anledning av Folhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag.

Ta hand om dig i vår!
Ta hand om dig i vår!

Håll dig frisk! Och smitta inte andra. Information från Region Sörmland

Tack för att du sopsorterar!
Tack för att du sopsorterar!

Med rykande färsk statistik från FTI (Förpackning och tidnings insamlingen) kan vi meddela att Trosa ligger över det nationella snittet vad gäller sopsortering.

Högt vattenstånd har föranlett att vissa gator och gångstråk i Trosa stad är avstängda
Högt vattenstånd har föranlett att vissa gator och gångstråk i Trosa stad är avstängda

Uppdaterad 20200313: Det höga vattenståndet sjunker stadigt och de avspärrade vägarna har öppnat upp allt eftersom eventuella skador kontrollerats. Åpromenaderna kommer att vara avstängda även efter att vattnet sjunkit undan.

Arbetet med att märka upp hushållskärl fortsätter
Arbetet med att märka upp hushållskärl fortsätter

I augusti påbörjades arbetet med att ID-märka hushållskärl runt om i kommunen. Arbetet är en del i vårt arbete för att kvalitetssäkra och effektivisera avfallshanteringen inom kommunen.

Vårdande insatser av Gröna parken även kallad Punschparken
Vårdande insatser av Gröna parken även kallad Punschparken

Just nu utförs det arbete i Gröna Parken/Punschparken. Rabatterna ska få nya växter och häcken kommer att bytas ut.

Vi finns till för er - tyck till om socialtjänsten i Trosa kommun
Vi finns till för er - tyck till om socialtjänsten i Trosa kommun

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas av ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet.

Nya arbetstider Skärlagskolan
Nya arbetstider Skärlagskolan

Nya arbetstider kommande veckor för utbyggnationen av Skälagskolan. Måndag-torsdag klockan 06.30-19.00 och fredag 07.00-16.00. Det kan även förekomma arbete under lördagar mellan kl 08.00-16.00.

Arbetet igång på Korslöt 20/2
Arbetet igång på Korslöt 20/2

Arbetet med att etablera nya Korslöt är i full gång och i dagsläget påverkar de främst passagen till Crossbanan. Läs mer här.

Kulturskolan i Trosa växer med allt bredare erbjudande
Kulturskolan i Trosa växer med allt bredare erbjudande

Kulturskolan magasin berättar om en växande kulturskola med engagemang hos såväl pedagoger som elever.

Dags för vårens ABC-föräldragrupper – anmälan senast 21 resp. 25/2!
Dags för vårens ABC-föräldragrupper – anmälan senast 21 resp. 25/2!

Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Starta eget företag?
Starta eget företag?

NyföretagarCentrums kostnadsfria utbildning Steget till Eget riktar sig till dig som är på väg att starta eget företag.

Varning: VVS-företag utger sig för att ringa på uppdrag av kommunen
Varning: VVS-företag utger sig för att ringa på uppdrag av kommunen

Vi har fått information om att ett VVS-företag ringer och erbjuder sina tjänster och uppger att de ringer på uppdrag av kommunen.

Geotekniska undersökningar genomförs i Lånestaområdet
Geotekniska undersökningar genomförs i Lånestaområdet

På uppdrag av samhällsbyggnadskontoret kommer konsultföretaget WSP under vecka 8 vecka att genomföra en geoteknisk undersökning med borrning och jordprovtagning inom Lånesta 4:14 och 4:15 samt vid fd Ambulansstationen.

Arbete längst med Allégatan start 10/2
Arbete längst med Allégatan start 10/2

Under de kommande veckorna kommer Trotab arbeta med att byta ut vattenledningen längst med Allégatan.

Nya arbetstider för bygget vid Skärlagskolan
Nya arbetstider för bygget vid Skärlagskolan

Arbetet vid Skärlagskolan löper på och färdigställandet av grund och betongplatta är snart klart. Nya arbetstider framöver för bygget är måndag-torsdag 06.30-19.00 och fredag 07.00-16.00.

Smäckbron stängd 3/2-4/2 pga justering och asfaltering
Smäckbron stängd 3/2-4/2 pga justering och asfaltering

På måndag och tisdag är Smäckrbron stängd för justering av marken efter vattenläckan samt asfaltering. Bron beräknas öppna igen tisdag eftermiddag.

Dags att välja skola till hösten 2020
Dags att välja skola till hösten 2020

Valet gör du på den skolvalsblankett som skolkontoret under vecka 3 skickar ut till alla blivande 6-åringar med folkbokföringsadress i Trosa kommun.

Skärpta villkor för musgift med alfakloralos
Skärpta villkor för musgift med alfakloralos

Efter rapporter om förgiftade katter ändrar Kemikalieinspektionen villkoren för musgift med alfakloralos med omedelbar verkan. Endast yrkesverksamma personer med särskilt tillstånd får använda medlen.

Bevattningsförbudet från 2019-06-03 är upphävt fr.o.m. 2019-12-19
Bevattningsförbudet från 2019-06-03 är upphävt fr.o.m. 2019-12-19

Nivåerna i vattentäkterna är fortsatt låga, därav gäller fortsatt aktsamhet om vårt gemensamma dricksvatten.

Läkartidningen: Läkare på språng bäddar för tidig hemgång
Läkartidningen: Läkare på språng bäddar för tidig hemgång

Trosa tillhör de bästa kommunerna i landet på att få hem sina patienter från sjukhusen.

Indexreglering VA-taxa från 1 januari 2020
Indexreglering VA-taxa från 1 januari 2020

Den första januari 2020 sker en indexreglering av VA-taxans brukningsavgift. För vatten innebär detta en höjning med 0,8% och för avlopp 7,9%.

Räddningstjänsten startar nytt samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund
Räddningstjänsten startar nytt samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund

Samarbetet innebär att räddningsstyrkor från respektive räddningstjänst larmas ut och leds från Räddningscentralen Stockholms län som drivs av Södertörns brandförsvarsförbund.

Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret flyttat
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret flyttat

Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret har flyttat och deras nya besöksadress är Industrigatan 8A. Alla övriga kontaktuppgifter förblir detsamma och du hittar dem längst ner på sidan. På industrigatan 8A sitter nu följande verksamheter: