Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Stationsvägen v.47-49
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Stationsvägen v.47-49

Gång-, cykel- och moped-passagen vid Vagnhärads resecentrum samt passagen som är belägen vid vid korsningen Stationsvägen/Gärdesvägen kommer att trafiksäkras.

Sprängningar vid Skärlagskolan i samband med byggnation 14-15/11
Sprängningar vid Skärlagskolan i samband med byggnation 14-15/11

Denna vecka kommer det att utföras sprängningar vid Skärlagskolan. Sprängningarna kommer att ske torsdag-fredag klockan 09:30, 11:00, 13:15 och 15:00.

Asfaltering av Industrigatan 7/11
Asfaltering av Industrigatan 7/11

Idag pågår arbetet med att asfaltera Industrigatan. Ett körfält hålls öppet och personal finns på plats som dirigerar trafiken.

Föräldracafe 19/11 - ett mötesrum för föräldrar
Föräldracafe 19/11 - ett mötesrum för föräldrar

Socialtjänsten, elevhälsan, fritidsgårdarna och polisen bjuder in föräldrar i Trosa kommun för samtal kring läget bland våra ungdomar i kommunen!

Föreläsning: Att bygga ett språk 5/11
Föreläsning: Att bygga ett språk 5/11

Logopeden Astrid Frylmark berättar om den fantastiska process som förvandlar det nyfödda barnet till en talande liten människa.

Breddning av gång- och cykelväg vid Skärlagskolan 28/10
Breddning av gång- och cykelväg vid Skärlagskolan 28/10

Gång- och cykelvägen vid Skärlagskolan, som leder bort mot Bråta, kommer att breddas under nästa vecka.

Beställ riksfärdtjänst inför julen senast 8/11
Beställ riksfärdtjänst inför julen senast 8/11

Julen närmar sig och om du önskar resa utanför länsgränsen kan du ansöka om en resa med riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en grav funktionsnedsättning får fördyrade resekostnader.

Asfaltsarbete på delar av Högbergsgatan, Verktygsgatan och Industrigatan 24/10
Asfaltsarbete på delar av Högbergsgatan, Verktygsgatan och Industrigatan 24/10

Den 24/10 kommer Trotab att fräsa asfalt på Högbergsgatan (i höjd med Trosa kvarn), Industrigatan samt på en mindre yta av Verktygsgatan. Arbetet kommer att ske nattetid.

Trosa kommun når förlikning med Trosa gästhamn AB
Trosa kommun når förlikning med Trosa gästhamn AB

Trosa kommun och den tidigare entreprenören för Trosa gästhamn har nått en ekonomisk överenskommelse avseende avvecklingen av den tjänstekoncession parterna hade ingått. Båda parter är överens och samtliga mellanhavande är slutgiltigt reglerade.

Trosa rederi AB avvecklar sin verksamhet på Kråmö
Trosa rederi AB avvecklar sin verksamhet på Kråmö

Trosa rederi AB som drivit Kråmö skärgårdsby sedan 2016 har valt att avsluta sitt uppdrag i förtid på egen begäran. Trosa kommun och Trosa rederi AB har i enighet kommit fram till att verksamheten fortsätter säsongen ut vilket innebär mitten av december 2019.

Arbetet längst med västra åpromenaden fortsätter
Arbetet längst med västra åpromenaden fortsätter

Under första veckan i september fortsätter nästa etapp med att reparera kajen utmed ån. Denna etapp sträcker sig mellan Gröna torget och Silversmedsgränd och Bryggarbron. Arbetet beräknas vara klart under november månad.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd
Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Bevattningsförbud gäller i Trosa kommun from måndag 3 juni
Bevattningsförbud gäller i Trosa kommun from måndag 3 juni