Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Samtalsgrupper om neuropsykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa startar i höst
Samtalsgrupper om neuropsykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa startar i höst

I en samtalsgrupp har du möjlighet att träffa andra i liknande situation och få möjlighet att dela erfarenheter och få stöd i varandra. Träffarna är kostnadsfria och grupperna hålls små. Nu kan du skicka in intresseanmälan för att delta i höstens samtalsgrupper.

Pålningsarbete vid Fornbyskolan
Pålningsarbete vid Fornbyskolan

Arbetet med att skapa ett nytt produktionskök och större matsal i Fornbyskolans södra del pågår för fullt, och under vecka 38 påbörjar Kjellbergs Bygg AB ett pålningsarbete i området. Verksamheten och boende i området kommer att beröras av ökade bullernivåer i samband med arbetet som beräknas vara klart innan veckans slut.

Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras
Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras

Under v. 38 påbörjas arbetet vid återvinningsstationen i korsningen Hökebergsvägen/Torpavägen med förberedande markarbeten och slutligen asfaltering. Eftersom asfalteringen behöver göras i två omgångar kommer en tillfällig yta iordningställas för kärlen. Det gör att du kommer kunna återvinna som vanligt under tiden som arbetet pågår.

Pålningsarbete vid Tomtaklintskolan
Pålningsarbete vid Tomtaklintskolan

Under vecka 37 kommer MobilBygg AB att genomföra pålningsarbeten vid byggnationen av den nya idrottshallen intill Tomtaklintskolan. Arbetet kommer under veckan att äga rum fram till senast klockan 20.00. Verksamheten och boende i området kommer att beröras av ökade bullernivåer i samband med arbetet.

Fixartjänst öppnar åter fr.o.m 13/9 2021
Fixartjänst öppnar åter fr.o.m 13/9 2021

Mot bakgrund av nuvarande rekommendationer och läge upphävs beslutet om att stänga Fixartjänst.

Bite Mark & Anläggning Stockholm AB byter namn till Orca Entreprenad AB
Bite Mark & Anläggning Stockholm AB byter namn till Orca Entreprenad AB

Trosa kommuns entreprenör för drift- och anläggning för gata, park och fastighetsmark har sedan årsskiftet varit Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Nu har de bytt namn till Orca Entreprenad AB, ett sista steg i deras delningsprocess som inleddes 2019. Namnbytet innebär inga övriga förändringar.

Sprängningsarbeten vid vägarbete på Öbolandet
Sprängningsarbeten vid vägarbete på Öbolandet

Under v. 36 inleder samfälligheten på Öbolandet den andra etappen i arbetet med att bredda och förbättra vägen ut till Havsbadet. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inleder samfälligheten sprängningsarbeten i området. Trafik kommer därför tillfälligt att omdirigeras från bergspassagen till Svartviksvägen-Öbolandsvägen.

Inbjudan till utbildning 20/9: Autism
Inbjudan till utbildning 20/9: Autism

Utbildningen för dig som möter personer med diagnos autism eller bara vill veta lite om diagnosen.

Vattenledning till Fornbyskolan avgrävd men vattenleverans säkrad
Vattenledning till Fornbyskolan avgrävd men vattenleverans säkrad

Under tisdagen drabbades Fornbyskolan i Vagnhärad av störd vattenleverans på grund av en avgrävd vattenledning. En provisorisk lösning var snabbt på plats vilket gör att skolan kan fungera som vanligt. När reservdelar har levererats och den provisoriska lösningen ska ersättas med en långsiktig lösning kommer det att ske ett planerat avbrott i vattenleveransen. När det sker kommer berörda att bli informerade.

Dags för höstens ABC föräldragrupper
Dags för höstens ABC föräldragrupper

Nu är det dags för höstens ABC-gruppsträffar, fem träffar med fullt fokus på att stärka bandet mellan dig och ditt barn.

Fall av covid-19 inom äldreomsorgen
Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Schaktarbete vid Tomtaklintskolan påverkar framkomligheten
Schaktarbete vid Tomtaklintskolan påverkar framkomligheten

Under cirka två veckors tid kommer byggområdet tillfälligt att utökas och påverka framkomligheten vid gång- och cykelvägen utmed Tomtaklintgatan på grund av ett schaktarbete. Gång- och cykeltrafikanter leds om till andra sidan Tomtaklintgatan.

Återvinningsbutiken öppnar 1/9 för besökare
Återvinningsbutiken öppnar 1/9 för besökare

Onsdagen den 1/9 kl. 12.30 öppnar Återvinningsbutiken återigen för besökare. Butiken kommer endast ta emot 8 kunder åt gången.

E-fakturor för barnomsorg och hemtjänst skickat utan bifogad faktura
E-fakturor för barnomsorg och hemtjänst skickat utan bifogad faktura

Vi har blivit uppmärksammade på att de kunder som får e-fakturor för barnomsorg och hemtjänst i Trosa kommun vid senaste sändningen inte fått en bifogad faktura för att kunna göra sin betalning. Tillsammans med PostNord Strålfors försöker vi nu felsöka och lösa problemet så att det inte ska hända igen.

Vägarbetet utmed Högbergsgatan återupptas
Vägarbetet utmed Högbergsgatan återupptas

Projektet med att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning samt förnyandet av vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan med omnejd tas återigen upp efter att ha varit vilande under sommarmånaderna. Under projektets andra etapp kommer en del avslutande VA-arbeten och beläggningsarbeten äga rum för att färdigställa arbetet under hösten.

Störningar i trafiken vid renoveringen av Stensundsvägen/väg 787
Störningar i trafiken vid renoveringen av Stensundsvägen/väg 787

Under vecka 34 kommer det att ske beläggningsarbeten i närheten av korsningen till Åda backar, vilket medför ytterligare störningar i trafiken.

Fel i faktureringen av juli månads VA- och renhållningsfaktura
Fel i faktureringen av juli månads VA- och renhållningsfaktura

Det har tyvärr blivit fel i faktureringen av VA och renhållning för juli månad. Det innebär att påminnelser av misstag skickats till personer som har autogiro och som redan har betalat. Vet du med dig att du har betalt ber vi dig bortse från påminnelsen. Om du hunnit betala för påminnelseavgiften kommer det att justeras automatiskt till nästa faktura. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Badvattnet tjänligt vid Trosa havsbad och Borgmästarholmen
Badvattnet tjänligt vid Trosa havsbad och Borgmästarholmen

De nya proverna visar idag 16/8 att badvattnet vid Borgmästarholmen och Trosa Havsbad är tjänligt.

Havstulpanvarning utlyst för Östersjökusten
Havstulpanvarning utlyst för Östersjökusten

Det är tid att se över sin båtbotten och tvätta bort havstulpanerna som nu har satt sig fast på många platser längs kuststräckan i Trosa kommun.

Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00
Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00

Trosa kommun har idag fattat beslut om att häva eldningsförbudet som varit gällande sedan den 21/7. Beslutet går i linje med framskrivet underlag från Sörmlandskustens räddningstjänst. Eldningsförbudet hävs tisdag 3/8 klockan 08.00.

Ny fas i arbetet med att flytta återvinningsstationen i Källvik
Ny fas i arbetet med att flytta återvinningsstationen i Källvik

Under vecka 33 kommer det ske knackning av berg i samband med arbetet att skapa en ny plats för återvinningsstationen i Källvik. I samband med veckans arbete kommer även ett stängsel att upprättas och därefter väntar bland annat de förberedande arbetena i slänten med röjning och plantering. Boende som berörs av arbetet kommer att bli kontaktade.

Säsongen för algblomning är här
Säsongen för algblomning är här

I juli inleds ofta den första algblomningen i Östersjön. Måttligt med algblomning medför som regel inga större hälsorisker, men beroende på vilken typ av alger som blommar och vid kraftigare blomning bör du undvika att bada. Bilden ovan är tagen 2021-07-15 kl. 10.20 vid Komöte.

Vattenförbrukningen är för hög - var sparsam med dricksvattnet
Vattenförbrukningen är för hög - var sparsam med dricksvattnet

Nu är det många som använder mycket vatten samtidigt och vattenverken jobbar på maxkapacitet. För att dricksvattnet ska räcka till för mat, dryck och hygien behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet för att undvika ett bevattningsförbud.

Från och med 15 juli gäller nya anpassningar av nationella allmänna råd
Från och med 15 juli gäller nya anpassningar av nationella allmänna råd

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Folkhälsomyndigheten sammantagna bedömning är därför att det från och med den 1 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna.

Konsumentrådgivningen har semesterstängt fram till 9/8
Konsumentrådgivningen har semesterstängt fram till 9/8

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Begränsad framkomlighet Stensundsvägen-Ådabackar vecka 28
Begränsad framkomlighet Stensundsvägen-Ådabackar vecka 28

Vägsträckan ska under vecka 28 hyvlas och och asfalteras vilket medför en kraftigt begränsad framkomlighet.

Bevattning av Skärlagsvallen
Bevattning av Skärlagsvallen

Just nu måste vi alla hjälpas åt att spara på vårt gemensamma dricksvatten genom att bland annat undvika att bevattna. Likväl kan vissa undantag behöva ske, exempelvis vid förvaltning av våra gemensamma tillgångar och säkerhet.

Bibliotekssystemet är återställt!
Bibliotekssystemet är återställt!

Bibliotekets datasystem ska nu fungera som vanligt igen, även webbsök, mina sidor och e-tjänsterna.

Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök
Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att boka ett fysiskt möte med handläggare hos oss via vår växel tel. 0156 520 00.

KFTS-kontoret har stängt för obokade besök
KFTS-kontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att i första hand boka ett digitalt möte med våra medarbetare på KFTS-kontoret på Industrigatan 8. Önskar du ett fysiskt möte, kontakta växeln tel. 0156 520 00.

Vägarbete inleds 30/6 på Brotorpsvägen
Vägarbete inleds 30/6 på Brotorpsvägen

Det är ett mindre arbete och kommer inte att medföra någon avstängning men viss begränsning i framkomlighet kan uppstå.

Arbete påbörjas vid Källviks återvinningsstation
Arbete påbörjas vid Källviks återvinningsstation

Redan under slutet av vecka 24 påbörjar Trotab arbetet med att skapa en ny plats för FTI ABs fraktioner för insamling av förpackningar. Återvinningsstationen kommer flyttas från vändplanen vid Källviks brygga till den nya placeringen invid den samfällda parkeringen. I det inledande skedet ska den grusade ytan sänkas.

Hertig Karls väg genomgår en upprustning under sommaren
Hertig Karls väg genomgår en upprustning under sommaren

I samband med arbetet med att skapa en belyst gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan ingår även en upprustning av Hertig Karls väg. Arbetet utförs av Bite med planerad start v. 23. I arbetet ingår att befintlig asfalt och belysning fräschas upp vilket kommer medföra störningar för fastighetsägare längs vägen. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor.

Nu upphör de regionala rekommendationerna
Nu upphör de regionala rekommendationerna

Från och med 1 juni gäller inga regionala rekommendationer i Sörmland. De nationella fortsätter att gälla och ska givetvis följas!

Uthyrning av Skärborgarnas hus och Trosa kvarn öppnar 1/6
Uthyrning av Skärborgarnas hus och Trosa kvarn öppnar 1/6

Med anledning av att nya restriktioner träder i kraft den 1 juni medges publika kulturevenemang under förutsättning att arrangören följer Begränsningsförordningen.

Nytt förfrågningsunderlag för LOV Hemtjänst
Nytt förfrågningsunderlag för LOV Hemtjänst

Trosa kommun har ett nytt förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet LOV för hemtjänst. Vi välkomnar intresserade utförare att ansöka om godkännande.

AB Styrhytten utökar sina arbetstider i Hökeberga
AB Styrhytten utökar sina arbetstider i Hökeberga

Arbetet i Hökeberga börjar lida mot sitt slut och entreprenören på plats kommer att lägga in en sista växel för att säkerställa att allt är klart innan sommaren. Därför kommer de under vissa kvällar arbeta fram till senast kl 20.00. Fastighetsägare i området har blivit informerade i förväg av entreprenören.

Länsmansbron öppen för passage men renovering fortsätter
Länsmansbron öppen för passage men renovering fortsätter

Fredagen den 28/5 stängdes Länsmansbron i Vagnhärad av då bron behövde bytas ut och ersättas med en ny. Trotab meddelade att bron belägen söder om järnvägsspåret invid Husby kvarn återigen kunde öppnas redan den 4/6. Arbetet med att bland annat montera belysning intill och på bron återstår dock och beräknas vara klart i slutet av juni.

Bite utför bekämpning av parkslide
Bite utför bekämpning av parkslide

Under maj månad kommer Bite påbörja arbetet med att bekämpa de små bestånd av parkslide som upptäckts på Öbolandet. Bestånden som upptäckts är små och chansen att bekämpa växten ses som goda. Arbetet kommer att pågå hela växtsäsongen och sker i naturmark.

Dags att söka tomplats i skolskjutsen inför höstterminen
Dags att söka tomplats i skolskjutsen inför höstterminen

Skolåret närmar sig sitt slut men det är redan dags att tänka på kommande skolår. Skolskjuts gäller i första hand elever som uppfyller kriterierna, men det finns även möjlighet för andra elever att få skolskjuts via s.k. tomplats.

Nu inleds vägarbetet vid Stensundsvägen/väg 787
Nu inleds vägarbetet vid Stensundsvägen/väg 787

Under måndagen den 10 maj påbörjar Peab AB projektet med att höja vägens standard vid Stensundsvägen och väg 787. Vägarbetet kommer att delas in i olika etapper där varje etapp kommer att stängas av och trafik ledas om. Mellan vecka 19-21 kommer det däremot gå att passera men med begränsad framkomlighet. Entreprenören har meddelat boende med information i brevlådan.

Växeln har öppet 8.00-16.00 fr.o.m 1/5
Växeln har öppet 8.00-16.00 fr.o.m 1/5

Den 1 maj varje år övergår Trosa kommuns reception till öppettiderna 8.00-16.00.

Högbergsgatans vägarbete går in i en ny fas
Högbergsgatans vägarbete går in i en ny fas

Från och med v. 16 kommer arbetet vid Högbergsgatan att gå in i en ny fas där befintlig trottoar på Högbergsgatans västra sida kommer att fräsas bort. Arbetet görs för att skapa en ny belyst gång- och cykelväg längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. Den nya fasen innebär en ökad påverkan för främst förbipasserande gång- och cykeltrafikanter.

17/4 stänger mottagningen av produkter som går till Återvinningsbutiken
17/4 stänger mottagningen av produkter som går till Återvinningsbutiken

På Korslöt återvinningscentral har man kunnat lämna in saker man inte längre använder till det som kallas återbruket. Sakerna har därefter skickats till Återvinningsbutiken för försäljning. Då Återvinningsbutiken varit stängd sedan början av november 2020 behöver nu mottagningen av produkter nu tillfälligt stoppas på grund av för många varor i butiken.

Skapandet av nya sporthallen och isrinken inleds
Skapandet av nya sporthallen och isrinken inleds

Från och med vecka 16 kommer parkeringen mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen att upphöra och ingå i arbetsområdet för byggnationen av den nya sporthallen och konstfrusna isrinken. Berörd personal och elevgrupper har blivit informerade om de tillfälliga parkeringslösningar som upprättats intill verksamheten.

Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband
Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband

Den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen undersöker hur många hushåll som har tillgång till snabbt bredband. För Trosa kommun konstaterar Pts drygt 93 %.

Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige
Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige

Alla kommuner har en översiktsplan för hur hela kommunens yta ska användas, utvecklas och bevaras för framtiden. Trosa kommuns arbete med en ny översiktsplan har pågått sedan december 2018 och har under arbetets gång väckt ett stort engagemang. Nu har Översiktsplan 2021 antagits i kommunfullmäktige.

Havsbadets brygga ska bytas ut
Havsbadets brygga ska bytas ut

Från slutet av vecka 10 och framåt kommer PEAB att utföra ett arbete med att ta bort befintlig plastbrygga ut till hopptornet och ersätta med en ny betongbrygga. Den nya bryggan skapar en stabil konstruktion och är på grund av dess livslängd ett mer hållbart alternativ.

Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete
Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete

Trosa kommun har varit ekokommun sedan 1994 vilket innebär ett ställningstagande där de politiska beslut som fattas ska styra mot en hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö. I Energi- och klimatplanen som antogs i kommunfullmäktige 2018 ska Trosa kommun verka som en föregångare genom sin energieffektivisering av den egna verksamheten. Det är genom att ha en effektivare energianvändning och övergå till att använda större del förnybar energi som Trosa kommun som organisation kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Får man köra andras avfall till Korslöt?
Får man köra andras avfall till Korslöt?

Nya Korslöt är öppen med uppdelningen företag och privatpersoner. Företagsdelen tar ut en avgift medan delen för privatpersoner finansieras genom hushållens avfallsavgift. Det här har väckt en del frågor hos såväl företagare som privatpersoner – får man köra andra hushålls avfall till Korslöts del för privatpersoner?

Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag
Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?
Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.

Lagstöd för avslag
Lagstöd för avslag

Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till Trosa kommun för ny prövning eftersom kommunen inte var tydlig i sin motivering att uppgifterna inte fanns i kommunen. Samma dag som kommunen mottog domen gjordes en ny prövning där det förtydligades att det inte fanns någon sammanställning att lämna ut eftersom Trosa kommun inte haft konstaterad smitta inom verksamheten vid det tillfället.

Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI
Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för återvinningsstationerna. Felanmäl återvinningsstationerna till dem på ftiab.se.

Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare
Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, frågar företagen i 188 kommuner får Trosa högst betyg på området.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen
Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare
Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

Med anledning av Folhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag.