Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Varför blommar blomsterängarna mindre i år?
Varför blommar blomsterängarna mindre i år?

Vi har i år har fått kämpa med att få igång blomsterängarna då blomsterfröna inte har kommit igång att gro i jorden som de ska.

1/7 kl 12.00 tas ”Eldning avrådes” bort och vi återgår till normalläge
1/7 kl 12.00 tas ”Eldning avrådes” bort och vi återgår till normalläge

Efter senaste dygnets nederbörd och prognosen för den kommande veckan bedömer räddningstjänsten att det nu råder ett normalläge.

Asfalteringsarbeten i Alby backe 5/7 samt 12/7
Asfalteringsarbeten i Alby backe 5/7 samt 12/7

De sista snuttarna av gata i Alby backe asfalteras i juli. Anledningen till att man spridit ut datumen är för att asfalten ska hinna härda mellan omgångarna.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Trosa stadsbibliotek ändrade öppettider fredag 1/7
Trosa stadsbibliotek ändrade öppettider fredag 1/7

I samband med Trosa stadslopp fredagen den 1 juli kommer Trosa stadsbibliotek att stänga redan klockan 12.00. Detta gäller även för Meröppet-besökare. Meröppet-besökare är välkomna till stadsbiblioteket som vanligt lördag 2 juli från kl. 06.00 igen.

Asfalteringsarbete vid Helgdagsvägen, Väsbyvägen och Valborgsvägen 28/6
Asfalteringsarbete vid Helgdagsvägen, Väsbyvägen och Valborgsvägen 28/6

Tisdagen den 28/6 inleder Orca asfalteringen av Helgdagsvägen, Väsbyvägen och Valborgsvägen, en fortsättning av det förberedande arbetet som inleddes för några veckor sedan. Arbetet innebär att det kommer vara mycket begränsad framkomlighet i området, och boende i området har därför uppmanats att parkera på annan plats under arbetets gång.

Fagerängs förskola i Vagnhärad firar 50 år!
Fagerängs förskola i Vagnhärad firar 50 år!

Torsdag den 16 juni slår Fagerängs förskola i Vagnhärad upp portarna och firar sin 50-årsdag med öppet hus.

Vägarbete vid Valborgsvägen, Helgdagsvägen och Väsbyvägen
Vägarbete vid Valborgsvägen, Helgdagsvägen och Väsbyvägen

Under torsdagen den 2/6 inleddes ett förberedande arbete med fräsning av vägbanan vid Valborgsvägen, Helgdagsvägen och Väsbyvägen i Vagnhärad. Det färdigställande arbetet med asfaltering genomförs inom några veckor.

Korslöt återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot schaktmassor
Korslöt återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot schaktmassor

Under de senaste veckorna har efterfrågan på att lämna in schaktmassor på Korslöt återvinningscentral ökat. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot schaktmassor då det inte är ett avfall som ska belasta taxekollektivet, men arbetar på att få till en lösning. Under tiden hänvisas du som invånare att kontakta företag som tar emot schakt och massa.

Gatuarbete på Villagatan 31/5
Gatuarbete på Villagatan 31/5

Ett slukhål på Villagatan behöver åtgärdas i grunden. En större asfaltsyta kommer därför att skäras upp för att kunna skifta ur material och asfaltera om.

Inlämning av föremål till Återbruket på Korslöt begränsas en tid
Inlämning av föremål till Återbruket på Korslöt begränsas en tid

På återvinningscentralen Korslöt finns möjligheten att lämna in föremål för återbruk, där föremålen kan få nya hem genom att säljas på Återvinningsbutiken i Trosa. Under en tid framöver behöver inlämningen begränsas där boden på Korslöt kommer att vara stängd måndagar och tisdagar med start måndag 30/5.

Trädfällning vid Trosa vattentorn
Trädfällning vid Trosa vattentorn

I skogen nedanför vattentornet i Trosa pågår ett arbete med att fälla granar. Granarna som fälls har blivit angripna av granbarkborre, och en del av granarna är döda. I ett första skede fälls träden, sedan kommer virket och riset att forslas bort.

Påminnelsen för aprils VA- och renhållningsfaktura något försenad
Påminnelsen för aprils VA- och renhållningsfaktura något försenad

På grund av tekniska problem kommer påminnelsen några dagar senare till de abonnenter som inte betalat april månads VA- och renhållningsfaktura.

Vägarbete vid korsningen Östermalmsvägen/Östra Hamnplan
Vägarbete vid korsningen Östermalmsvägen/Östra Hamnplan

Under måndagen den 16/5 påbörjar Trotab ett arbete som gör att ett område vid korsningen Östermalmsvägen/Östra Hamnplan utanför Bomans hotell behöver stängas av. Blåljus är informerade om att vägen kommer vara blockerad.

Vägarbete vid Bokögatan i Trosa från mån 16/5
Vägarbete vid Bokögatan i Trosa från mån 16/5

Under vecka 20 kommer Thunman Entreprenad att genomföra ett schaktarbete som leder till begränsad framkomlighet vid Bokögatan. Fastigheter som berörs extra av schaktarbetet kommer få körplåtar till sina infarter för att möjliggöra passage. Arbetet är en del i bostadsprojektet Sjöutsikten.

Vägarbete vid korsningen Kruthusgatan/Högbergsgatan
Vägarbete vid korsningen Kruthusgatan/Högbergsgatan

På måndag 9/5 påbörjar Trotab ett arbete som gör att infarten från Högbergsgatan till Kruthusgatan behöver stängas av.

Trosa kommuns växel och reception går över till sommartid 1/5-31/8
Trosa kommuns växel och reception går över till sommartid 1/5-31/8

Med säsongens växlingar så ändras också våra öppettider. Nu har vi gått över till sommartid fram t.o.m. sista augusti.

Beslut om tidsbegränsad parkering vid laddplatserna i Trosa kommun
Beslut om tidsbegränsad parkering vid laddplatserna i Trosa kommun

Under teknik- och servicenämnden torsdagen den 28 april fattades beslut om att införa tidsbegränsning vid laddplatserna i Trosa kommun för att göra det möjligt för fler att nyttja platserna. Först när de nya tilläggstavlorna har monterats på plats kommer de nya tidsbegränsningarna att tillämpas, vilket spås äga rum i mitten av maj.

Asfalteringsarbeten på Öbolandet med start 26/4
Asfalteringsarbeten på Öbolandet med start 26/4

Tisdagen 26 april inleds asfaltering av gång- och cykelvägen etapp 1 på Öbolandet. Vägföreningen i sin tur planerar för att asfaltera toppbeläggning utmedd etapp 2 med start torsdagen 28 april.

Vill du starta en grannverksamhet och förebygga brott?
Vill du starta en grannverksamhet och förebygga brott?

Då ska du bli kontaktombud för grannsamverkan. I Trosa har vi utbildningar för blivande kontaktombud under våren i Trosa.

Schaktarbete vid Östra Långgatan och Kruthusgatan
Schaktarbete vid Östra Långgatan och Kruthusgatan

Trotabs arbete med att förlänga en elkabel vid Östra Långgatan/Kruthusgatan fortsätter, vilken innebär att det under veckan kommer bli svårare att passera arbetsområdet från Trosa torg till Högbergsgatan samt Östra Långgatan 14-22. Passage kommer däremot vara möjlig både för förbipasserande fordon som fastighetsägare i området.

Tidningsinsamling tas bort vid Gisekvarns återvinningsstation
Tidningsinsamling tas bort vid Gisekvarns återvinningsstation

På grund av för låg insamlingsgrad kommer kärlet för tidningsinsamling att tas bort vid FTIs återvinningsstation i Gisekvarn.

Har du en förälder med demenssjukdom?
Har du en förälder med demenssjukdom?

Under våren 2022 har vi anhöriggrupper för dig som är vuxen och stöttar en förälder med demenssjukdom/minnesproblematik. Genom anhöriggruppen får du möjlighet att träffa andra i liknande situation och tillsammans utbyta och ge plats för tankar, frågor och erfarenheter.

Vägarbete på Länsmansgatan i Vagnhärad
Vägarbete på Länsmansgatan i Vagnhärad

Under dagen inleds ett mindre vägarbete på Länsmansgatan i Vagnhärad där en del av körbanan stängs av. Arbetet kommer att pågå ungefär 2-3 veckor.

Framtidsveckan återkommer i förnyad form för elever i åk 9
Framtidsveckan återkommer i förnyad form för elever i åk 9

Efter några år, då pandemin begränsat möjligheterna att genomföra den viktiga och inspirerande Framtidsveckan i sin helhet, återkommer nu veckan med både välkänt och nytt innehåll.

Bokcirkel för dig som är 12-16 år
Bokcirkel för dig som är 12-16 år

Gillar du att läsa eller vill du kanske börja? Var med i vår bokcirkel i april, maj och juni! Du får ett exemplar av varje bok och vi bjuder på lättare fika när vi ses.

Träd i Skolparken ska tas ner på grund av rötskador
Träd i Skolparken ska tas ner på grund av rötskador

För några veckor sedan genomfördes en trädinventering i Trosa för att se över och säkerställa trädens kvalitet och säkerhet. En lind i Skolparken pekades ut som en hög säkerhetsrisk på grund av röta och arbetet med att ta ner trädet påbörjas inom kort. År 2023 kommer ett mindre träd att placeras på ytan.

Förberedande arbeten med trädfällning vid Trosa kvarn
Förberedande arbeten med trädfällning vid Trosa kvarn

Under vecka 11 kommer ett förberedande arbete med att fälla 10-12 stycken träd utmed Trosaån att genomföras. Träden som berörs är de som växer utmed Trosaåns västra kant norr om Trosa kvarn. När arbetet med att skapa en fiskpassage vid Trosa Kvarn är genomförd kommer träden att ersättas i form av uppbyggnad av ny tillväxt från stubbarna som sparats, alternativt plantering av nya träd.

Inom kort återupptas arbetet att skapa gång- och cykelbana utmed Edanövägen
Inom kort återupptas arbetet att skapa gång- och cykelbana utmed Edanövägen

Tidigare under våren genomfördes förberedande arbeten med nedtagning av träd utmed Edanövägen. Från och med måndagen den 14/3 kan arbetet med den första etappen av projektet att skapa en belyst gång- och cykelväg på Öbolandet återupptas med beräknat färdigställande i början av maj.

Vägarbete på Villagatan i Trosa från den 7/3
Vägarbete på Villagatan i Trosa från den 7/3

Under måndagen den 7/3 påbörjar Trotab ett schaktarbete mellan Villagatan 17 och 19 på grund av en misstänkt vattenläcka. Arbetet beräknas pågå under hela veckan och innebär att Villagatan i höjd med Häggvägen kommer vara avstängd för förbipasserande fordon. Gång- och cykelvägen mellan Häggvägen och Strandvägen kommer öppnas upp för fordonstrafik som önskar ta sig fram till Häggvägen, Villagatan, Länsmansgatan och Kustvägen.

Trädsäkring av barkborreskadade granar i Vagnhärad och Trosa
Trädsäkring av barkborreskadade granar i Vagnhärad och Trosa

I slutet av veckan inleder Skogssällskapet arbetet med att motormanuellt ta ner barkborreskadade granar som står nära stigar och leder. Arbetet kommer ske mellan kl. 8-17 och avspärrning med hjälp av band kommer finnas på platserna.

Förberedelser inför fortsatt arbete med gång- och cykelvägen på Öbolandet
Förberedelser inför fortsatt arbete med gång- och cykelvägen på Öbolandet

Under februari-mars genomförs förberedande arbeten med nedtagning av träd utmed Edanövägen. När det förberedande arbetet är utfört återupptas arbetet med den första etappen av projektet med att skapa en belyst gång- och cykelväg på Öbolandet.

Bli en brottsförebyggare
Bli en brottsförebyggare

Du som invånare i Trosa kommun kan bidra till en tryggare kommun genom att engagera dig och bli en brottsförebyggare. Detta gör du genom att samverka med dina grannar, nattvandra eller helt enkelt göra en felanmälan när du ser skadegörelse, klotter eller annat som du upplever som otrygghetskapande.

Trosa kommun kliver ur Kvarnen – ny hyresgäst tar vid
Trosa kommun kliver ur Kvarnen – ny hyresgäst tar vid

2010 invigdes en nyrenoverad Trosa kvarn med Trosa kommun som hyresgäst. Efter att under senare år varit en samlingslokal bedöms det nu inte längre finnas behov av en kommunal lokal i Kvarnen när Skärborgarnas hus renoverats och anpassats för såväl större som mindre samlingar.

Stöd till dig som företagare – den lilla kommunen kan inte göra allt själv
Stöd till dig som företagare – den lilla kommunen kan inte göra allt själv

Trosa kommun vill stötta lokala företag så mycket det går men kan inte göra allt själv. Här kan du läsa om vilka samarbeten vi har valt ut för att hjälpa till.

Trosa kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning
Trosa kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning

Vaccination av personal med omsorgsnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Därför införs vaccinationskrav vid nyanställning för de som ska arbeta omsorgsnära med sköra personer som tillhör riskgrupp.

Utökade arbetstider vid byggnationen intill Tomtaklintskolan
Utökade arbetstider vid byggnationen intill Tomtaklintskolan

Entreprenören Mobil Bygg AB utökar sina arbetstider vilket innebär att de kommer att arbeta under helgen den 15-16/1 mellan klockan 07.00-20.00 vid byggnationen av ny idrottshall.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.