12 maj lanseras Runturen – en ny app för forntidsintresserade

Plats: Biblioteket Navet
Tid: Lördagen den 12 maj kl 13.00
Medverkande:
Anette Färjare, arkeolog
Roger Wikell, arkeolog

Under 2017 har Trosa kommun tittat extra noga på olika möjligheter att lyfta det lokala kulturarvet. Som ett led i detta arbete lanseras nu Runturen: en app som indexerar och presenterar runristningar runtom i kommunen. Appen, som först producerades av Trosaföretaget Eldrun kulturmiljö med stöd av länsstyrelsen i Södermanland, har nu med stöd från Trosa kommun utvecklats för att vara ännu mer användarvänlig, bl.a. genom att omfatta fler språk och vara kompatibel med olika mobilplattformar.

Trosa kommun kommer att arbeta aktivt för att sprida information om appen, och för att den ska vara en naturlig ingång till kunskap om Trosabygdens äldre historia.

”För oss i Trosa kommun är kulturarvet ständigt närvarande, och vi har ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om alla aspekter av vår historia till såväl invånare som besökare. Med Runturen kan vi göra det både kul och lätt för vem som helst att lära sig mer om vårt kulturarv.” säger Lena Isoz (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den 12 maj kl 13.00 lanseras appen på Biblioteket Navet i Vagnhärad. Då visar och berättar arkeologerna Anette Färjare och Roger Wikell hur man kan använda appen och bjuder även in till guidad tur till några av de platser som du kan hitta via appen.