17/4 stänger mottagningen av produkter som går till Återvinningsbutiken

På Korslöt återvinningscentral har man kunnat lämna in saker man inte längre använder till det som kallas återbruket. Sakerna har därefter skickats till Återvinningsbutiken för försäljning. Då Återvinningsbutiken varit stängd sedan början av november 2020 behöver nu mottagningen av produkter nu tillfälligt stoppas på grund av för många varor i butiken.

När det blir aktuellt att återigen öppna Återvinningsbutiken kommer även mottagningen uppe på Korslöt att öppna så snart det finns utrymme.

Dela artikel: